Er zijn 6 resultaten
Achternaam
Voornaam
Geboren
Overleden
Petrus Wilhelmus
23-08-1924
31-03-1944

Jan
28-11-1897
03-04-1941

Oege
17-12-1903
25-10-1941

Nicolaas
23-11-1893
03-06-1942

Jan
16-01-1920
22-03-1945

Jakobus
20-05-1925
13-03-1945

Menu