Er zijn 3 resultaten
Achternaam
Voornaam
Geboren
Overleden
Frits Leonard
27-02-1913
04-09-1942

Emanuel Herman
01-01-1918
18-10-1941

Binnert Philip
04-09-1893
12-02-1945

Menu