Menu

Alphen aan den Rijn, monument voor Zacharias de Korte

Artiest: Wim Harzing
Alphen aan den Rijn, monument voor Zacharias de Korte

Geschiedenis


Het monument voor Zacharias de Korte in Alphen aan den Rijn is opgericht ter nagedachtenis aan deze Nederlandse pastoor die half maart 1945 in Bergen-Belsen aan vlektyfus en ondervoeding is bezweken.

Zacharias de Korte was pastoor van de Bonifatiusparochie in Alphen aan den Rijn, toen hij in de nacht van 25 op 26 augustus 19 44 werd gearresteerd door de Sicherheitspolizei. Hij werd er van verdacht, onderduikers aan levensmiddelen te hebben geholpen. Er werd sindsdien niets meer van hem vernomen, tot na de oorlog ooggetuigen berichtten dat hij via de concentratiekampen Sachsenhausen en Oranienburg tenslotte in Bergen-Belsen kwam, waar hij half maart 1945 stierf.

Bergen-Belsen was een berucht krijgsgevangen- en concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog waar ongeveer 70.000 mensen zijn vermoord. Het kamp was het grootste concentratiekamp in Duitsland, gevestigd in de de els
taat Nedersaksen, vijftig kilometer ten noorden van Hannover, en ten zuidwesten van de stad Bergen.

Onthulling
Het monument is onthuld op 4 mei 1947. Ook in Bergen-Belsen bevindt zich een gedenkteken die de herinnering aan Zacharias de Korte levend houdt.

Info


Vorm en materiaal
Het monument voor Zacharias de Korte in Alphen aan den Rijn is een reliëf met een beeltenis van het visioen van de evangelist Johannes, afkomstig uit het boek Openbaringen 5 vers 8, voorstellende 'De aanbidding van het Lam Gods door de 24 ouderlingen'.

Teksten
De tekst op het gedenkteken luidt:

'TER EERBIEDIGE GEDACHTENIS AAN
DE HOOGEERWAARDE DEKEN Z. DE KORTE
- GOUDA 21-2-1891 - OP 9 NOVEMBER DEKEN VAN ALPHEN.
BEZWEKEN IN BERGEN-BELSEN, MAART 1945.'

Tevens is op het monument een tekst naar Psalm 69 vers 10 en Openbaringen 5 vers 9 aangebracht:

'DE IJVER VOOR UW HUIS HEEFT MIJ VERTEERD.
OP MIJ VIEL DE SMAAD VAN HEN DIE U SMADEN.
WANT GIJ ZIJT GESLACHT GEWORDEN,
HEBT MET UW BLOED VOOR GOD GEKOCHT.'

Overige info


Locatie
Het monument is aangebracht op de kerkmuur van de Bonifatiuskerk, aan de kerkhofzijde, gevestigd aan de Paradijslaan te Alphen aan den Rijn.

Bronnen:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief