Menu

Amersfoort, plaquette in het NS-station

Artiest: Ir. H.G.J. Schelling, dhr. Winkelman
Amersfoort, plaquette in het NS-station

Geschiedenis


De plaquette in het NS-station te Amersfoort is aangebracht ter nagedachtenis aan 21 medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen, die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.

De namen van de 21 slachtoffers luiden:

C. Arens, W.B. Arens, H. Barmentloo, H.C. Van Benthem, C. Bood, E. Driesman, J.F. Dröge, J. Esveld, G.W.J. Jordense, J.L. Klaver, E. Kroon, H. Marsman, P.C. Meijers, R. van der Pol, J. Post, CH.F. Scholten, P.G. Suk, H.A. Trijsburg, M. Verbij, J.A. Vermeulen en W.G. Waterkoort.

Meer informatie over deze slachtoffers vindt u hier.

Oprichting
Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.

Info


Vorm en materiaal
De plaquette in het NS-station te Amersfoort is uitgevoerd in koper. Naast deze gedenkplaat bevindt zich een tweede koperen gedenkplaat die is uitgevoerd in dezelfde stijl. Het betreft het monument voor Ex-krijgsgevangenen. Beide platen zijn omsloten door natuurstenen muurbekleding. Hierboven zijn twee reliëfs bevestigd.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'TER NAGEDACHTENIS
AAN HEN DIE VIELEN
1940 - 1945'.
C. ARENS E. KROON
W.B. ARENS H. MARSMAN
H. BARMENTLOO P.C. MEIJERS
H.C. VAN BENTHEM R. VAN DER POL
C. BOOD J. POST
E. DRIESMAN CH.F. SCHOLTEN
J.F. DROGE P.G. SUK
J. ESVELD H.A. TRIJSBURG
G.W.J. JORDENSE M. VERBIJ
J.L. KLAVER J.A. VERMEULEN
W.G. WATERKOORT'.

Symboliek
Onder de namen is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De namen van de omgekomen personeelsleden staan ook vermeld op het 'Monument voor Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.

Overige info


Locatie
De gedenkplaat bevindt zich op het tweede perron in het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen aan de Stationsstraat te Amersfoort. De gedenkplaats is bevestigd aan de zijwand van het gebouw op dit perron.

Bronnen

  • Gemeente Amersfoort;
  • Om niet te vergeten. De tweede Wereldoorlog herdacht in Amersfoort van Joost van der Spek. (Amersfoort, 2e druk, juni 2000);
  • Website 'Aan hen die vielen';
  • Mars et Historia van september/oktober 1981 - nr. 5, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie;
  • Victor Lansink. Website Aan hen die vielen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief