Menu

Amsterdam, monument voor Joodse inwoners van Amsterdam Oud-West

Artiest: Moos Cohen
Amsterdam, monument voor Joodse inwoners van Amsterdam Oud-West

Geschiedenis


Het monument herinnert aan de weggevoerde en vermoorde Joden uit Amsterdam Oud-West.
Moos Cohen, de maker van de wandschilderingen vluchtte in 1942 voor de Duitsers en werd in Zwitserland opgepakt en naar Auschwitz gedeporteerd. Hier werd hij op 7 november 1942 vermoord.De schilderingen waren gemaakt voor de stadsreiniging Amsterdam en hierop worden verschillende werkzaamheden van de stadsreiniging uitgebeeld.
Herdenking Op 4 mei 2015 is bij het monument voor het eerst, op deze locatie, een herdenking gehouden. Deze herdenking werd georganiseerd door Wim de Graaf van de gemeente Amsterdam. Later is door hem, door Roel Walraven, Ko Homma en enkele bewoners van Oud-West het 4 mei comité Oud West opgericht. Dit comité verzorgt de jaarlijkse herdenking bij dit monument.

Info


Vorm en materiaal Het monument voor Joodse inwoners van Amsterdam Oud-West in Amsterdam (gemeente Amsterdam) bestaat uit een metalen plaquette en twee wandschilderingen.
Tekst De tekst op de plaquette luidt:
‘GEMEENTE AMSTERDAM
KUNSTENAAR:  MOZES COHEN (TIEL 1901 – VERNIETIGINGSKAMP AUSCHWITZ 1942)
JAARTAL: 1940
DE BOVENGEPLAATSTE MUURSCHILDERINGEN VAN DE JOODSE KUNSTENAAR MOOS COHEN ZIJN IN 1940 AANGEBRACHT IN DE HAL VAN DE DIENST STADSREINIGING AAN DE BILDERDIJKKADE. NA DE SLOOP VAN DAT GEBOUW IN 2003 ZIJN DE CULTUURHISTORISCHE WAARDEVOLLE TABLEAUX IN 2014 AANGEBRACHT IN DE HALLEN.
TE ZIEN IS DE AMSTERDAMSE STEDENMAAGD, LEUNEND OP HET WAPEN VAN AMSTERDAM. ZIJ ZWAAIT EEN WEGVAREND, GETUIGD BEURTSCHIP UIT. VERDER WORDEN VERSCHILLENDE WERKZAAMHEDEN VAN DE STADSREINIGING IN DE TIJD VERBEELD: ONDER ANDERE EEN VEGER, EEN SPUITER, TWEE VUILNISMANNEN DIE DRIJFVUIL UIT DE GRACHT DREGGEN EN OOK DE INDUSTRIËLE VUILVERWERKING MET KRANEN EN GEMECHANISEERDE RONDLOPENDE GRIJPERS.
TER NAGEDACHTENIS AAN DE 165 JOODSE BEWONERS, DIE IN WOII UIT OUD-WEST ZIJN WEGGEVOERD EN VERMOORD, ZIJN DE SCHILDERINGEN IN 2021 GEADOPTEERD DOOR HET 4MEI COMITÉ OUD-WEST.’
Wijzigingen De wandschilderingen waren eerst aangebracht in het kantoor van de Stadsreiniging. Na de sloop van dit gebouw hebben de wandschilderingen 11 jaar in opslag gelegen.
In 2014 zijn de wandschildering door de stichting TROM, op verzoek van stadsdeel West, teruggeplaatst in de Passage in De Hallen. Voor de herplaatsing zijn ze gerestaureerd en geschikt gemaakt voor plaatsing in De Hallen. Het stadsdeel West heeft dit gefinancierd.
De wandschilderingen zijn in 2021 geadopteerd door het 4Mei Comité Oud West ter nagedachtenis aan 165 weggevoerde en vermoorde Joodse inwoners van Oud-West. In 2021 is de plaquette met aanvullende tekst aangebracht.

Overige info


Locatie Het monument voor monument voor Joodse inwoners van Amsterdam Oud-West bevindt zich in de Passage van de Hallen te Amsterdam (gemeente Amsterdam).

Bronnen

  • Ludmilla van Santen;
  • Jet van den Heuvel;
  • Thea Kroes;
  • Wim de Graaf.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief