Menu

Bandung, Ereveld Pandu

Artiest: A.W. Gmeling Meyling (algemeen monument), Thérèse de Groot-Haider (KNIL monument)
Bandung, Ereveld Pandu

Geschiedenis


Op Ereveld Pandu in Bandung in Indonesië liggen voornamelijk militairen begraven van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Zij kwamen om tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn er burgers begraven die in interneringskampen rond Bandung om zijn gekomen. De slachtoffers vielen voornamelijk tijdens de oorlog. Tenslotte liggen er ook slachtoffers, zowel burgers als militairen, begraven die na de capitulatie van Japan in 1945 nog omkwamen. Ook zij liggen begraven op ereveld Pandu. 

Onthulling
Ereveld Pandu werd op 7 maart 1948 ingewijd. Tijdens de plechtigheid werd herdacht dat in 1942 op die datum de Tjiaterstelling viel en de capitulatie van Nederlands-Indië plaatsvond. De stoffelijke overschotten van veertien militairen die waren gesneuiveld in de Tjiaterstelling werden bij de inwijding herbegraven.

Info


Vorm en materiaal
Op Ereveld Pandu in Bandung (Indonesië) liggen ruim 4.000 KNIL-militairen, burgers die tijdens de oorlog omkwamen in iterneringskampen en militairen die omkwamen tijdens de dekolonisatieperiode begraven.

Op het ereveld staan een algemeen monument naar ontwerp van A.W. Gmeling Meyling. Dit monument is een bouwwerk op een platform dat gesteund word door acht pilaren die uit een vijver omhoog rijzen. Voor dit bouwwerk staan twee tombes met daar tussen een granieten plaat met daarop de Nederlandse leeuw in reliëf. Op de linkertombe die herinnert aan onbekende soldaat zijn een zwaard, helm en lauwerkrans te zien. Op de rechtertombe die herinnert aan de onbekende burger zijn een flambouw en lauwerkrans afgebeeld. 

Op het ereveld staat ook een kopie van het KNIL monument in Arnhem van de hand van Thérèse de Groot-Haider.

Achter op het ereveld staat een vlaggenmast. In het voetstuk van de vlaggenmast staan de namen van de plaatsen waar gevochten is, evenals tekens van de dierenriem en symbolen van de vier grote wereldgodsdiensten. Rondom dit monument bevinden zich meerdere gedenkplaten met de namen van de slachtoffers van de Ciater- en Subangstellingen (de laatste verdedigingslinies voor Bandung).

Teksten
De tekst op het algemene monument luidt:

'OPGERICHT TER NAGEDACHTENIS AAN HEN DIE VIELEN ALS OFFER IN DE STRIJD OM VREDE EN RECHT'.

De teksten op de tombes luiden:

'DE ONBEKENDE SOLDAAT'.

'DE ONBEKENDE BURGER'.

De tekst op het KNIL-monument luidt:

'KNIL
KONINKLIJK NEDERLANDS-INDISCH LEGER'.

Overige info


Locatie
Ereveld Pandu ligt in Bandung, Indonesië.

Bron
De Nederlandse Oorlogsgravenstichting.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief