Menu

Beverwijk, 'Indië-monument'

Artiest: Henk van Bugnum
Beverwijk, 'Indië-monument'

Geschiedenis


Het 'Indië-monument' in Beverwijk is opgericht ter nagedachtenis aan negen inwoners van de gemeente die door oorlogshandelingen in het voormalige Nederlands-Indië zijn omgekomen. Het is tevens opgericht voor de nabestaanden, die zo een plek hebben om hun dierbaren jaarlijks te gedenken.

De namen van de slachtoffers luiden:

A.W. Bremmers, A.G. Dekker, J.H. Hilbers, H.J. Numan, J.P.A. v.d. Pal, J. Schuurman, W. Soeteman, J.J. Wester en A.P. de Wit.

Oprichting
Henk van Bugnum, Gerard Groen en Dirk Pletting, drie oud-Indiëgangers, hebben in 1994 het initiatief genomen om een Indië-monument op te richten in Beverwijk. Zij waren lid van de Vereniging Oud-militairen Indië en Guineagangers en lazen in hun verenigingsblad Sobat (Maleis voor 'vriend') dat er op vele plaatsen in het land monumenten werden opgericht ter ere van gesneuvelden en hun nabestaanden. De drie mannen wilden voor de negen Beverwijkse gesneuvelde soldaten ook een monument tot stand brengen. Met behulp van het bedrijfsleven, gemeente en giften van de burgerij werd het mogelijk om het monument op te richten.

Onthulling
Het monument is onthuld op 9 september 1995 door Generaal Majoor P. Strik.

Info


Vorm en materiaal
Het 'Indië-monument' in Beverwijk is een zwart marmeren plaquette, omgeven door rode baksteen.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'VOOR ORDE EN VREDE

1945-1962

J. SCHUURMAN 18-11-1946 BANDOENG
J.H. HILBERS 13-01-1947 BOGOR
A.G. DEKKER 18-03-1947 SOERABAJA
A.P. DE WIT 13-09-1947 DOMAG
H.J. NUMAN 26-09-1947 BRASTAGI
J.P.A. V.D. PAL 05-12-1948 KRATJAK
A.W. BREMMERS 27-02-1949 PEMALANG
J.J. WESTER 17-03-1949 PASIRIAN
W. SOETEMAN 24-04-1949 BOGOR.'

Symboliek
De rode baksteen staat symbool voor de rode lavagrond waarin de negen gesneuvelde militairen begraven liggen op Java. Het marmer is zwart: de kleur van verdriet en rouw.

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst op het Kuenenplein in Beverwijk. Op het Kuenenplein komen straten uit die zijn vernoemd naar de negen gesneuvelde militairen die op het monument vermeld staan.

Bron
Stichting Indië-monument, Beverwijk.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief