Menu

Beverwijk, monument op het Westerhoutplein

Artiest: Gerrit Bolhuis (1908)
Beverwijk,  monument op het Westerhoutplein

Geschiedenis


Het monument op het Westerhoutplein te Beverwijk is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Oprichting
Toen in de jaren kort na de Tweede Wereldoorlog in Beverwijk werd nagedacht over een monument, wilde de toenmalige burgemeester Scholtens dat een breed samengesteld comité tot één monument kwam. Dit om wildgroei van oorlogsmonumenten te voorkomen. Het moest een monument worden voor alle Beverwijkers die in de strijd, het verzet, of door deportatie het leven hadden gelaten.

Onthulling
Het monument is onthuld op 4 mei 1949 door mevrouw G.A. Büller-van der Wal.

Info


Vorm en materiaal
Het monument op het Westerhoutplein te Beverwijk is een in Franse kalksteen uitgevoerd beeld van een staande, half ontklede mannenfiguur met opgeheven armen. Zijn handen zijn samengebonden. Het beeld is geplaatst op een zuilvormig voetstuk. Het beeld is 2 meter 16 hoog. Het voetstuk is 1 meter 44 hoog.

Tekst
De tekst op het voetstuk luidt:

'AAN HEN DIE
UIT ONS MIDDEN
ZEGEVIERDEN
IN DEN DOOD.

1940-1945'.

Symboliek
Het monument benadrukt het belang van de strijd voor zuivere idealen.

Overige info


Bron
Gemeente Beverwijk.

Voor meer informatie
Beverwijk's Zwarte Jaren van ir. I. Camfferman (Beverwijk, De Kennemer Oudheidkamer, 1985).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief