Menu

Biggekerke, monument op de Algemene begraafplaats

Artiest: J.K. Kuiper
Biggekerke, monument op de Algemene begraafplaats

Geschiedenis


Het monument op de Algemene begraafplaats in Biggekerke (gemeente Veere) is opgericht ter nagedachtenis aan 48 medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

De namen van de 48 slachtoffers luiden: R. Boogaard, C. Calje, D.W. Calje-Janse, P.F. Calje, E.P. Calje, J. Dekker, P. Francke, C. Francke-Boogaard, J. Geertse, L. Geertse-Arentse, J.M. van Hee, M. van Hee-La Gasse, K.G. van Hee, J. Janse, J. Klaasse, L. Klaasse-Roelse, z. Klaasse, W. Klaasse, K.W. Klaasse, T.H. Krul, J. Krul-La Gasse, J.P. Kesteloo, W. Marijs, A. de Moor, M. Poppe-Christiaanse, N. de Potter.

M. Simpelaar-Flipse, J.I. de Smit, J.J. de Smit-van den Berg, M.J. de Smit, P.N. VerschuureJ. de Visser, L.J. Voskuil, J. Vreeke, E. Wijkhuis-Houmes, J. de Witte, J. Zachariasse, J.A. Zachariasse, C. Zachariasse, J. Zachariasse-Dekker, M. Zachariasse, M. Zachariasse, H. Zachariasse, L. Zachariasse , J. Zachariasse-de Bruine, J.A. Zachariasse , A.J. Zachariasse en P. Zachariasse.

Info


Vorm en materiaal
Het monument op de Algemene begraafplaats in Biggekerke (gemeente Veere) is een gedenksteen van natuursteen. De steen wordt omringd door een bossage.

Teksten
De tekst op de voorzijde van de gedenksteen luidt:

'TER GEDACHTENIS
AAN HEN
DIE IN DE OORLOG
1940–1945
UIT DEZE GEMEENTE
OMKWAMEN

UW HART WORDE NIET ONTROERD GIJLIEDEN GELOOFT IN
GOD, GELOOFT OOK IN MIJ. IN HET HUIS MIJNS VADERS ZIJN
VELE WONINGEN. ANDERSZINS ZOO ZOUDE IK HET U GEZEGD
HEBBEN: IK GA HENEN OM U PLAATS TE BEREIDEN. JOH. 14

OVERLEDEN OP 12 APRIL 1941
J. DE WITTE GEB. 19-8-1918 GRAFNO. 142

GESNEUVELD TIJDENS DE GEVECHTEN IN OOST – INDIË
A. DE MOOR GEB. 18-2-1919
J. DE VISSER 27-2-1910

OVERLEDEN OP 17 SEPTEMBER 1944
J. DEKKER GEB. 16-11-1883 GRAF NO: 193
P. FRANCKE 6-4-1897 198
C. FRANCKE-BOOGAARD 4-10-1899 198
R. BOOGAARD 22-4-1884 200
J. GEERTSE 2-2-1884 188
L. GEERTSE-ARENTSE 18-6-1882 188
J.M. V. HEE 20-8-1904 184
M. V. HEE-LA GASSE 22-2-1905 184
K.G. V. HEE 6-6-1930 184
TH. KRUL 19-10-1895 186
J. KRUL-LA GASSE 12-1-1896 186
J. JANSE 23-7-1865 192
C. CALJE 24-10-1905 185
D. W. CALJE-JANSE 6-7-1906 185
P.F. CALJE 4-6-1936 185
F.P. CALJE 3-11-1941 185
J.P. KESTELOO 31-5-1885 189
J. ZACHARIASSE 20-5-1919 189
J.A. ZACHARIASSE 4-1-1940 194.'

De tekst op de achterzijde van de gedenksteen luidt:

'TER GEDACHTENIS
AAN HEN
DIE IN DE OORLOG
1940-1945
UIT DEZE GEMEENTE
OMKWAMEN.

L.J. VOSKUIL GEB. 19-4-1943 GRAF NO: 189
J. KLAASSE 30-10-1873 195
L. KLAASSE-ROELSE 26-1- 1905 190
Z. KLAASSE 24-5-1929 190
W. KLAASSE 29-5-1932 190
K.W. KLAASSE 8-4-1939 190
W. MARIJS 3-2-1883 191
M. POPPE-CHRISTIAANSE 28-4-1889 196
M. SIMPELAAR-FLIPSE 25-4-1896 187
N. DE POTTER 7-8-1919 187
J. I. DE SMIT 6-8-1881 197
J.J. DE SMIT-VAN DEN BERG 7-2-1886 197
M.J. DE SMIT 30-4-1920 197
PH.N. VERSCHUURE 18-12-1931 199
C. ZACHARIASSE 28-1-1902 194
J. ZACHARIASSE-DEKKER 15-7-1906 194
M. ZACHARIASSE 3-2-1929 194
M. ZACHARIASSE 1-10-1930 194
H. ZACHARIASSE 10-9-1931 194
L. ZACHARIASSE 3-3-1934 194
J. ZACHARIASSE-DE BRUINE 27-8-1905 189
J.A. ZACHARIASSE 15-10-1938 201
A.J. ZACHARIASSE 26-4-1941 189
P. ZACHARIASSE 13-7-1942 189

OVERLEDEN OP 30 OCTOBER 1944
E. WIJKHUIJS-HOUMES GEB. 4-2-1905 213
OVERLEDEN OP 6 NOVEMBER 1944
J. VREEKE GEB. 5-11-1928 202.'

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst op de Algemene begraafplaats, gelegen aan de Zoutelandseweg te Biggekerke (gemeente Veere).

Bron
Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief