Menu

Breskens, herdenkingsmonument

Breskens, herdenkingsmonument

Geschiedenis


Het herdenkingsmonument in Breskens (gemeente Sluis) is opgericht ter nagedachtenis aan 225 burgers van Breskens die in september 1944 door oorlogshandelingen om het leven kwamen.

De namen van de slachtoffers op de voorkant van het monument luiden:

F.J. de Back-de Seijn, J.A. de Back, M. van de Bekke- de Ruijsscher, C.A. v.d. Berg, J. Blaasse-Ventevogel, W. de Bliek, J.S. de Bliek-Basting, A.J.J. de Bliek, J.J. de Bliek, J. van den Broecke, A.C. Brugge, J. Brugge, A.S. Brugge-Dieleman, C. de Bruijne-Quaak, H.P. de Bruijne, C.P. Dhont, S.A. Dhont-Koster, A. Ekkebus, A.J. Ekkebus, H.S. Ekkebus, S.P. Ekkebus, W.C. Ekkebus, A.S. Fenijn, I.H. Fenijn, S.M. Fenijn, E.M. Florussusen, A.I. Fortrie, J.L Ghijsels, P.H. Haartsen, J. van Haneghem, P. van Haneghem, F. Jansen-Jansens, M.M. Jansen, H.J. Haartsen, J.P. Haartsen, J.P. Heijdens, P.F.R. Hens-v.d. Kaa, J. Jansens, L.W. Jongman, B.J. Keijmel, M. Keijmel-Florussen, M. C. Keijmel, E.E.W. Keijmel,Ph. Keijmel, A.D. Klaassen, E.A. Klaassen, I. de Kooker, F. de Koster, D.Y.M. Kruithof, H.A.H. Kruithof-Verhaagen, P.N. Kruithof, M. de Kruijter, A.J. Lauret, M.J. Leenhouts-Leenhouts, J.M. van der Lijke-Verduijn, P. van der Lijke, J.G. Lijssens, J. Marijs-van Belzen, M.P. Melieste, P.M. Melieste, J.E. Monjé, P. Monjé, J. Mookhoek, W.P. Mookhoek, J.M. de Munck-Buijse, J. Neufeglise-Kotvis, J.A.J. Notebaart-den Exter, I.J. Ocke, S. Philipse, W.L. van Putten, A.E. Philipse-de Blaeij, J. Pleijte, M.A.J. Melieste, M.E. Provoost, D.S. Quaars, E. Quaars-van Grol, J.I. Quaars, J.L. Reinhout, C. Riemens, J. Riemens, M. Riemens, C. Roets, J.A. van de Sande, A.J. Salomé, N.J. Salomé, J.J.V. Soetewey, L. Schrier, J.E.M. Spoor, S.E. Tanghe, E. van de Velde-van Haneghem, E. Vermeulen-Rinders, J.L. Vermeulen, S.L. Vermeulen, I.W. van de Vijver, J. van de Vijver, J. de Vos, T.G. Wegh, J.O. de Winde, M.C. de Winde, C. Wisse en J. Wisse.

Het verzuim van de geallieerden om na de val van Antwerpen op 4 september 1944 door te stoten in de richting van Zeeland, gaf de Duitse generaal von Zangen, na een tijd van complete chaos in het Duitse leger, gelegenheid zijn troepen te reorganiseren en sterke posities in te nemen langs het Leopoldkanaal en de Braakman om de geallieerden, op uitdrukkelijk bevel van Hitler en onder dreiging van zware sancties tot elke prijs de toegang tot de havens van Antwerpen te ontzeggen.

Tussen 6 en 20 september 1944 zag de bezetter kans om 80.000 manschappen, 600 stukken geschut en duizenden voertuigen van het 15e leger de Westerschelde over te zetten. In verband hiermee werd op 11 september 1944, rond 15.30 uur door geallieerde vliegtuigen een vernietigend bombardement op de havenplaats Breskens uitgevoerd om het overzetten van het terugtrekkende Duitse troepen naar Walcheren te verhinderen.

Een hoge tol betaalde in het bijzonder West-Zeeuws-Vlaanderen, waar door de daarop volgende oorlogshandelingen zware vernielingen in de dorpen werden aangericht en bijna 700 burgers om het leven kwamen. Velen geraakten gewond of bleven voor het leven getekend. Nergens was de verwoesting zo intensief als in deze streek. Vooral in Breskens was de verwoesting bijna compleet. Breskens en de nabije omgeving waren één van de meest getroffen plaatsen en betaalde met 225 dodelijke burgerslachtoffers en vele gewonden een hoge tol voor het falen van het geallieerde opperbevel bij de strijd om de Westerschelde. Gerekend naar het aantal inwoners is Breskens procentueel gezien zwaarder getroffen dan Rotterdam en andere gebieden in Nederland.

Het monument staat onder bescherming van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting en de Commonwealth War Graves Commission.

Info


Vorm en materiaal
Het herdenkingsmonument in Breskens (gemeente Sluis) is een massagraf, waarop vijf panelen van graniet zijn aangebracht. De panelen zijn geplaatst op een sokkel. Het grafmonument is ongeveer 1 meter 50 hoog en 4 meter breed.

Teksten
De tekst op het gedenkteken luidt:

'IN DIT MASSAGRAF RUSTEN'

Hieronder zijn in vijf rijen de namen van oorlogsslachtoffers uit Breskens aangebracht.

De tekst op de sokkel luidt:

'TER NAGEDACHTENIS VAN DE 225 INGEZETENEN
VAN BRESKENS, DIE OP 11 SEPTEMBER 1944 EN VOLGENDE DAGEN
DOOR OORLOGSHANDELINGEN OM HET LEVEN KWAMEN'.

Overige info


Locatie
Het grafmonument maakt deel uit van de Algemene begraafplaats, gelegen aan de Ringlaan in Breskens (gemeente Sluis).

Bronnen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief