Menu

Delfzijl, plaquette in het NS-station

Artiest: Ir. H.G.J. Schelling, dhr. Winkelman
Delfzijl, plaquette in het NS-station

Geschiedenis


De plaquette in het NS-station te Delfzijl is aangebracht ter nagedachtenis aan een personeelslid van de Nederlandse Spoorwegen dat tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen is omgekomen.De naam van het omgekomen personeelslid luidt:Pieter Herder.Piet Herder werd geboren op 4 juli 1910 te Bierum. Hij is overleden in Duitsland op 5 april 2013.Oprichting Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.

Info


Vorm en materiaal De plaquette in het NS-station te Delfzijl is uitgevoerd in brons.Tekst De tekst op de plaquette luidt:'1940 - 1945 TER GEDACHTENIS AAN DEN GEVALLENE PIETER HERDER'.Symboliek Onder de naam is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De naam van het omgekomen personeelslid staat ook vermeld op het 'Monument voor het Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.

Overige info


Locatie De gedenkplaat hangt in de hal van het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen aan het Johan van den Kornputplein 1 te Delfzijl.Bronnen
  • Nederlandse Spoorwegen;
  • Mars et Historia van september/oktober 1981 - nr. 5, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie;
  • Victor Lansink. Website Aan hen die vielen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief