Menu

Echt, plaquette in het NS-station

Artiest: Ir. H.G.J. Schelling, dhr. Winkelman
Echt, plaquette in het NS-station

Geschiedenis


De plaquette in het NS-station te Echt (gemeente Echt-Susteren) is aangebracht ter nagedachtenis aan twee personeelsleden van de Nederlandse Spoorwegen, die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen, te weten:

H.J. Heijthuijsen en A.J. Konings.

H.J. Heijthuijsen werd geboren op 10 juli 1913 te Peij. Op 19 januari 1945 werd zijn huis getroffen door een granaatinslag. Toen Heijthuijsen hulp ging halen liep hij over verboden terrein en werd door Duitsers doodgeschoten.

A.J. Konings werd geboren op 9 maart 1887. Hij was werkzaam als blokwachter. Konings was geevacueerd in Montfort. Bij een bombardement op 22 februari 1945 kwam hij met zijn beide zoons om het leven.

Oprichting
Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.

Info


Vorm en materiaal
De plaquette in het NS-station te Echt (gemeente Echt-Susteren) is uitgevoerd in brons.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'TER GEDACHTENIS
AAN HEN DIE VIELEN
1940 - 1945
H.J. HEIJTHUIJSEN
A.J. KONINGS'.

Symboliek
Onder de namen is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De namen van de omgekomen personeelsleden staan ook vermeld op het 'Monument voor Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.

Wijzigingen
Oorspronkelijk hing het monument de hal naast de loketten van het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Echt (gemeente Echt-Susteren). Het monument is echter verplaatst naar de buitengevel aan de voorkant van het stationsgebouw.

Overige info


Locatie
De gedenkplaat hangt aan de voorzijde van het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Echt (gemeente Echt-Susteren).

Bronnen

  • Nederlandse Spoorwegen;
  • Mars et Historia van september/oktober 1981 - nr. 5, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie;
  • Victor Lansink. Website Aan hen die vielen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief