Menu

Eindhoven, monument in het Stadhuis

Eindhoven, monument in het Stadhuis

Geschiedenis


het monument in het Stadhuis in Eindhoven herinnert aan vier ambtenaren van de gemeente die tijdens de bezettingsjaren of de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.

De namen van de vier slachtoffers luiden:

Petrus Hieronimus Bastiaenen, Alexander Cornelis van Lith, Josephus Antonius Prinsen en Thomas Maria Cornelis Verhoeven.

Piet Bastianen was vanaf 1 juni 1945 in dienst van de gemeente Eindhoven, waar hij werkzaam was bij de Juridische Afdeling van Gemeentewerken. Hij is op 23-jarige leeftijd tijdens zijn militaire dienst in december 1948 omgekomen bij een zuiveringsactie op West-Java.

Lex van Lith werkte sinds 1920 op de afdeling Financiën van de gemeente Eindhoven. Hij is op 42-jarige leeftijd in dienst van het Nederlandse leger gesneuveld, tijdens een bombardement op het schip waarmee hij en andere soldaten werden vervoerd. Zijn stoffelijk overschot is later gevonden en begraven in de duinen van Calais.

Jos Prinsen trad in 1931 in dienst van de gemeente Eindhoven, bij de Gemeentebedrijven. Hij is in mei 1940 op 31-jarige leeftijd gesneuveld tijdens de verdediging van Dubbeldam.

Tom Verhoeven werkte vanaf 1930 bij de gemeente Einhoven, eerst op de secretarie en later bij Sociale Zaken. In september 1939 werd hij gemobiliseerd bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij is in mei 1940 gesneuveld bij een bombardement in de buurt van Gilze-Reijen.

Info


Vorm en materiaal
het monument in het stadhuis in Eindhoven bestaat uit twee plaquettes, de eerste uitgevoerd in zwart steen en de tweede in kunststof.

Teksten
De tekst op de rechter plaquette luidt:

'GEVALLEN
LEX VAN LITH
JOS PRINSEN
TOM VERHOEVEN
PIET BASTIAENEN'.

De tekst op de linker plaquette luidt:

'ALEXANDER CORNELIS VAN LITH
JOSEPHUS ANTONIUS PRINSEN
THOMAS PETRUS MARIA CORNELIS VERHOEVEN
PETRUS HIERONIMUS BASTIAENEN

VIER NAMEN; VIER AMBTENAREN VAN DE GEMEENTE EINDHOVEN.
VIER MENSEN DIE STIERVEN VOOR DE VRIJHEID VAN HUN LAND.'

Hieronder wordt kort de geschiedenis van de vier gemeenteambtenaren uiteengezet.

Wijziging
De kunststof plaquette is later toegevoegd.

Overige info


Bron
De heer Steven Lindeboom.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief