Geleen, monument voor zuster Aloysia

Artiest:Jos Hermans (1930)
Geleen, monument voor zuster Aloysia

Geschiedenis


Het monument in Geleen (gemeente Sittard-Geleen) is opgericht ter nagedachtenis aan zuster Aloysia Löwenfels, geboren als Luise Löwenfels. Luise was oorspronkelijk Joods maar ging op haar twintigste over op het katholieke geloof. In 1942 werd ze, toen katholiek geworden Joden werden gearresteerd als vergelding voor een bischoppelijke uitspraak tegen de anti-Joodse maatregelen van de Duitse bezetter, door de Duitsers op transport gezet naar Auschwitz. Vijf dagen na haar arrestatie verloor zij het leven.

De zusters Arme Dienstmaagden van Jezus Christus kwamen in 1875 vanuit Duitsland naar Geleen. Een tijd lang boden ze onderdak aan religieuzen en studenten die vanwege de anti-religieuze politiek uit Duitsland waren gevlucht. Later legden de zusters zich in Geleen toe op de zorg voor de zieken en ouderen en op het onderwijs. Door de toename van het aantal religieuzen kon een groot klooster met pensionaat worden gebouwd.

Louise Löwenfels werd op 5 juli 1915 geboren in Trabelsdorf (D) in een godsdienstig joods gezin. Ze voelde zich aangetrokken voelde tot het katholieke geloof, maar dat werd in haar joodse familie niet geaccepteerd.Als gevolg van de in Duitsland steeds strenger wordende anti-joodse weten moest zij steeds vaker verhuizen en dook uiteindelijk onder in een klooster in Mönchengladbach. Op 20-jarige leeftijd ging ze over tot het katholicisme. Ze werd gedoopt in het klooster in Mönchengladbach op 25 november 1935. Als gevolg van haar overgang naar het katholicisme werd zij door haar familie verstoten.

Doordat de situatie in Duitsland voor joden verslechterde, kon Louise daar niet blijven. Zij vluchtte naar Nederland en vond onderdak bij de zusters Arme Dienstmaagden van Jezus Christus in Geleen, bij wie ze op 8 december 1937 intrad. Op 12 september 1940 legde ze als zuster Aloysia haar eerste geloften af. Door haar joodse afkomst, werd het haar als religieuze steeds moeilijker gemaakt. Ze mocht geen les meer geven aan de kleuterschool en werd verplicht een jodenster te dragen. De bezetter beloofde aanvankelijk om de tot het christendom bekeerde joden niet te vervolgen.Hiervan werd afgeweken, nadat de Nederlandse bisschoppen openlijk tegen de handelwijze van de Duitsers hadden geprotesteerd. Samen met Edith Stein en tientallen andere katholiek geworden joden, werd zuster Aloysia op 2 augustus 1942 gearresteerd en via de kampen Amersfoort en Westerbork naar Auschwitz gebracht. Daar werd ze op 9 augustus 1942 vergast.


Onthulling
Het monument werd onthuld op 28 juni 2006 en ingezegend door pastoor J.P. Janssen van Geleen. Aanwezigen waren onder andere het generaal bestuur van de congregatie, vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Sittard-Geleen, een vertegenwoordiger van het aartsbisdom Keulen en ontwerper van het monument Jos Hermans.

Info


Vorm en materiaal
Het monument in Geleen (gemeente Sittard-Geleen) bestaat uit een met kinderkopjes afgedekte verhoging met hierop een smeedijzeren kruis en tegen de verhoging een stuk natuursteen. Op deze steen met een bronzen jodenster staat in goud een tekst.

Tekst
De tekst op het monument luidt:

'HIER WOONDE
EN WERKTE
ZR. ALOYSIA
LOWENFELS
ARME DIENSTMAAGD
VAN JEZUS CHRISTUS
* 5.7.1915 † 9.8.1942
TRABELSDORF AUSCHWITZ.'

Symboliek
Het kruis is niet alleen een symbool van het christelijke geloof, maar herinnert tevens aan het offer dat de oorlogsslachtoffers brachten voor een leven in vrijheid.

Overige info


Locatie
Het monument in Geleen (gemeente Sittard-Geleen) bevindt zich aan de Geenstraat op de plaats waar indertijd het klooster van de zusters Arme Dienstmaagden van Jezus Christus stond.

Bronnen

Menu