Menu

Gilze en Rijen, plaquette in het NS-station

Artiest: Ir. H.G.J. Schelling, dhr. Winkelman
Gilze en Rijen, plaquette in het NS-station

Geschiedenis


De plaquette in het NS-station te Gilze en Rijen is aangebracht ter nagedachtenis aan een personeelslid van de Nederlandse Spoorwegen dat tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen is omgekomen.

De naam van het slachtoffer luidt:

Cornelis Broeders.

Oprichting
Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.

Info


Vorm en materiaal
De plaquette in het NS-station te Gilze en Rijen is uitgevoerd in brons en heeft een bijbehorende koperen plantenbak die daaronder hangt.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'1940 - 1945
TER GEDACHTENIS AAN
DEN GEVALLENE
CORNELIS BROEDERS'.

Symboliek
Onder de naam is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De naam van het omgekomen personeelslid staat ook vermeld op het 'Monument voor het Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.

Overige info


Locatie
De gedenkplaat hangt tegenover het loket in het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Gilze en Rijen.

Bronnen

  • Nederlandse Spoorwegen;
  • het tijdschrift Mars et Historia van sept/okt 1981 - nr. 5, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie;
  • Victor Lansink. Website Aan hen die vielen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief