Menu

Gouda, plaquette in het NS-station

Artiest: Ir. H.G.J. Schelling, dhr. Winkelman
Gouda, plaquette in het NS-station

Geschiedenis


De plaquette in het NS-station te Gouda is aangebracht ter nagedachtenis aan een personeelslid van de Nederlandse Spoorwegen dat tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen is omgekomen, te weten: Cornelis A. Koster.

Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.

Info


De plaquette in het NS-station te Gouda is uitgevoerd in brons.

De tekst op de plaquette luidt:

'1940 - 1945
TER GEDACHTENIS AAN
DEN GEVALLENE
CORNELIS KOSTER'.

Onder de naam is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De naam van het omgekomen personeelslid staat ook vermeld op het 'Monument voor het Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.

Overige info


Locatie:

  • De gedenkplaat hangt in de hal van het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Gouda.

Bronnen:

  • Nederlandse Spoorwegen;
  • Mars et Historia van september/oktober 1981 - nr. 5, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief