Groningen, monument in de PABO

Artiest:Mattheus Meesters (1908-2002)
Groningen, monument in de PABO

Geschiedenis


Het monument in de PABO te Groningen is opgericht ter nagedachtenis aan zeven onderwijzers van de voormalige kweekschool die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.

De namen van de zeven slachtoffers luiden:

J.J. Eskes, J. Godfried, H.O.G. van der Koo, J. Sportel, B. Wallage, J. Wijnber en J. Zuiderhoek.

Betje Wallage werd geboren op 10 augustus 1898 in Onstwedde. Ze was onderwijzeres aan de school aan de Parkweg. Op 12 februari 1943 is ze in Auschwitz om het leven gebracht. Ook Jeanne Godfried en Jonas Wijnberg zijn in het Poolse concentratiekamp omgekomen.

Onthulling
Het monument is onthuld in 1965. In 2001 is het op de nieuwe locatie in het Wiebenga-complex opnieuw onthuld.

Info


Vorm en materiaal
Het monument in de PABO te Groningen is een bronzen plaquette, waarop een kring van kinderen is afgebeeld. In het midden is door middel van een uitsparing de leerkracht weergegeven.

Tekst
De tekst op de plaat luidt:

'J.J. ESKES . J. GODFRIED . H.O.G. VAN DER KOOI
J. SPORTEL . B. WALLAGE . J. WIJNBER
J. ZUIDERHOEK.'

Wijzigingen
In 2001 is de gedenkplaat verhuisd van het oude PABO-gebouw aan de Petrus Driessenstraat naar de PABO-vleugel van het Wiebenga-complex van de Hanze Hogeschool op het Eysonniusplein. In 2008 is het monument opnieuw verhuisd, ditmaal naar de nieuwe PABO-hal in de Hanzehogeschool aan het Zernikeplein.

Overige info


Locatie
De gedenkplaat bevindt zich in de PABO-vleugel van de Hanze Hogeschool op het Zernikeplein in Groningen.

Bron
Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Groningen van H. Hamburger en J.C. Regtien, met medewerking van Fr. van Echten. (Bedum, Uitgeverij Profiel, 1998). ISBN 90 5294 172 6.
Menu