Groningen, monument van voetbalclub G.R.C.

Groningen, monument van voetbalclub G.R.C.

Geschiedenis


Het monument van voetbalclub T.O.G. te Amsterdam is opgericht ter nagedachtenis aan vier leden van de club die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

De namen van de vier slachtoffers luiden:

Max v.d. Hak, Hans van Hessen en de joodse Roelof Heidema en Dagobert Hildersheim.

Op het monument staat de naam van het slachtoffer anders vermeld dan in het Digitaal Joods Monument.

Dagobert Hildesheim voetbalde al sinds 1924 bij G.R.C. 'Dago' werd in 1942 opgepakt door de bezetter en naar Auschwitz gedeporteerd. Daar kwam hij op 28 februari 1943 om het leven. Ook zijn vrouw Grietje en zijn dochtertje Carla zijn in Auschwitz omgebracht.

Info


Vorm en materiaal
Het monument van voetbalclub G.R.C. in Groningen is een plaquette.

Tekst
De tekst op de plaat luidt:

'TER NAGEDACHTENIS AAN
DE G.R.C. ERS
DIE TIJDENS DE BEZETTINGSTIJD
HUN LEVEN LIETEN
ROELOF HEIDEMA
MAX V.D. HAK
DAGO HILDERSHEIM
HANS V. HESSEN.'

Digitaal Joods Monument
Een joodse oorlogsslachtoffer dat op dit gedenkteken vermeld staat, is tevens opgenomen in het 'Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland'. Hierin vindt u meer informatie over deze persoon met waar mogelijk een korte biografie, familierelaties en adresgegevens.

Onder het kopje 'Geschiedenis' op deze pagina kunt u op de persoonsnaam klikken om doorverwezen te worden naar het Digitaal Joods Monument.

Overige info


Locatie
Het monument bevindt zich in de sporthal van de voetbalclub G.R.C. in het sportveldcomplex Laan Corpus de Hoorn te Groningen.

Bron
Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Groningen van H. Hamburger en J.C. Regtien, met medewerking van Fr. van Echten. (Bedum, Uitgeverij Profiel, 1998). ISBN 90 5294 172 6.
Menu