Menu

Groningen, plaquette in het NS-station

Artiest: Ir. H.G.J. Schelling, dhr. Winkelman
Groningen, plaquette in het NS-station

Geschiedenis


De plaquette in het NS-station te Groningen is aangebracht ter nagedachtenis aan twaalf personeelsleden van de Nederlandse Spoorwegen, die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

De namen van de twaalf omgekomen personeelsleden luiden:

B. Alsema, E. Bekkering, L. Bolder, H. Boxma, J. Bruins, W. Doornbos, D.J. Dijkhuizen, M. Hoogstraal, H. Nanninga, L.D. Schaap, H. Slikkers en L. Wallage.

Oprichting
Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.

Info


Vorm en materiaal
De plaquette in het NS-station te Groningen is uitgevoerd in brons.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'TER GEDACHTENIS
AAN HEN DIE VIELEN
1940 - 1945

B. ALSEMA D.J. DIJKHUIZEN
E. BEKKERING M. HOOGSTRAAL
L. BOLDER H. NANNINGA
H. BOXMA L.D. SCHAAP
J. BRUINS H. SLIKKERS
W. DOORNBOS L. WALLAGE'.

Symboliek
Onder de namen is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De namen van de omgekomen personeelsleden staan ook vermeld op het 'Monument voor het Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.

Digitaal Joods Monument
Een aantal joodse oorlogsslachtoffers dat op dit gedenkteken vermeld staat, is tevens opgenomen in het 'Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland'. Hierin vindt u meer informatie over deze personen met waar mogelijk een korte biografie, familierelaties en adresgegevens.

Onder het kopje 'Geschiedenis' op deze pagina kunt u op een persoonsnaam klikken om doorverwezen te worden naar het Digitaal Joods Monument.

Overige info


Locatie
De plaquette hangt op het eerste perron van het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Groningen.

Bronnen

  • Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Groningen van H. Hamburger en J.C. Regtien, met medewerking van Fr. van Echten. (Bedum, Uitgeverij Profiel, 1998). ISBN 90 5294 172 6;
  • Mars et Historia van september/oktober 1981 - nr. 5, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie;
  • Nederlandse Spoorwegen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief