Menu

Groningen, plaquette in het Willem Lodewijk Gymnasium

Geschiedenis


Het monument herinnert aan verzetslid Rein van der Veen. Hij werd op 15 april doodgeschoten door een Duitse sluipschutter toen hij een vluchtroute verkende. Dit was één dag voor de bevrijding van de stad.Reinder (Rein) Jan van der Veen is geboren op 21 juli 1925 in Goes. Hij was de zoon van Hidde Reinder Jan van der Veen en Maria Johanna Duvekot. Hij kwam uit een gereformeerd gezin. Rein had een oudere en een jonger zus en broertje. Het gezin verhuisde in 1926 naar Terneuzen waar zijn vader notaris werd.In 1938 werd zijn vader notaris in Groningen. Ze gingen wonen in een groot huis aan het Emmaplein in de stad. Rein ging naar het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen.Toen de oorlog uitbrak werden verschillende gezinsleden actief in het verzet. In Groningen werd na verloop van tijd voor Rein de grond te heet onder de voeten nadat hij in november 1943 een oproep voor de arbeidsdienstplicht ontving. Hij behoorde tot het kleine groepje leerlingen dat uitweek naar Kampen om daar in de zomer van 1944 eindexamen te doen. Later ging hij naar Amsterdam en Voorburg. Hij was hier getuige van de ontwikkelingen in de Gereformeerde kerk die leidden tot de Vrijmaking op 11 augustus 1944.Ook de andere leden van het gezin verbleven op verschillende plaatsen nadat de Duitsers het ouderlijk huis hadden ingenomen. In augustus 1944 komt het gezin nog een keer bij elkaar. Maar na een vreemd telefoontje besloten Rein en zijn vader te vluchten. De rest van het gezin komt op verschillende (onderduik) adressen terecht. Hun huis wordt ondertussen leeggeroofd.In april 1945 verblijft Rein met zijn oudste zus bij de familie de Jong in het Huis met de Dertien Tempels aan de Oude Boteringestraat in de Groninger binnenstad. De Canadezen rukken op en vinden veel tegenstand in de stad. De omgeving van de Grote Markt staat in brand. De mensen die in het pand waar Rein zit, onderdak gevonden hebben, dreigen door het vuur ingesloten te worden. Rein besluit om een vluchtroute te verkennen. Hij wordt op 15 april doodgeschoten door een Duitse sluipschutter, één dag voor de bevrijding van de stad.Rein wordt begraven op de Zuiderbegraafplaats en later met zijn ouders begraven op begraafplaats Selwerderhof in Groningen.Oprichting Het monument is tot stand gekomen op initiatief van de schoolleiding van het Willem Lodewijk Gymnasium.

Info


Vorm en materiaal De plaquette in het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen bestaat uit een plaquette van natuursteen met tekst.

Overige info


Locatie Het monument bevindt zich in het Willem Lodewijk Gymnasium aan de Verzetsstrijderslaan 220 Groningen.Bron Scouting Nederland.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief