Menu

Gytsjerk, grafmonument

Artiest: Klaas Bokma
Gytsjerk, grafmonument

Geschiedenis


Het grafmonument in Gytsjerk (gemeente Tytsjerksteradiel) is opgericht ter nagedachtenis aan Maria v/d Heuij.

Maria v/d Heuij was een van de zeventig evacués uit Arnhem en Limburg die op 22 januari 1945 in Gytsjerk arriveerden. Maria overleed een dag later, slechts enkele maanden oud. De barre omstandigheden tijdens de tocht waren haar noodlottig geworden.

Oprichting
De oprichting was een initiatief van de Vereniging voor Dorpsbelangen Gytsjerk, in samenwerking met de Kerkvoogdij van de N.H. Kerk en de beide basisscholen van het dorp.

Onthulling
Het monument is onthuld op 4 mei 1995.

Info


Vorm en materiaal
Het grafmonument in Gytsjerk (Giekerk) (gemeente Tytsjerksteradiel) bestaat uit twee gebeeldhouwde karren, een viertal gebeeldhouwde dorre bomen en drie plaquettes. Op de linkerplaat is een kruis aangebracht en op de rechterplaat een kruis, een vredesduif met olijftak en een wereldbol.

Teksten
De tekst op de linkerplaat luidt:

'HIER RUST
ONZE LIEVELING
MARIA V.D. HEUIJ,
GEBOREN TE GENNEP
13-10-1944,
OVERL. TE GIEKERK
23-1-1945.

De tekst op de middenplaat luidt:

'1940 - 1945

OORLOG SLACHTOFFERT
LOUTER SLACHTOFFERS
DODE EN LEVENDE
LITTEKENS BLIJVEN

OORLOG NEEMT OFFER
LOUTER OFFERS
DOOD OF LEVEND
LITTEKENS BLIJVEN

VREDE VERGT OFFERS
LOUTER OFFERS
LITTEKENS BLIJVEN
LITTEKENS VERDWIJNEN

GENNEP GYTSJERK

4 MEI 1995'.

De tekst op de rechterplaat luidt:

'DE OUDSTE LEERLINGEN VAN DE BASISSCHOLEN ICHTUS
& THRIMWALDA DRAGEN DE ZORG VOOR DIT MONUMENT'.

Symboliek
De kunstenaar Klaas Bokma heeft voor twee karren gekozen, omdat dit het vervoermiddel was dat vaak werd gebruikt door evacués. De vier dorre bomen symboliseren de dood. Het kruis is niet alleen een symbool van het christelijke geloof, maar herinnert tevens aan het offer dat de oorlogsslachtoffers brachten voor een leven in vrijheid.

Overige info


Locatie
Het monument bevindt zich op de begraafplaats bij de N.H. kerk aan de Gytsjerkerhoeke te Gytsjerk (gemeente Tytsjerksteradiel).

Bron

Gemeente Tytsjerksteradiel.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief