Menu

Haarlem, plaquette in het NS-station (2)

Artiest: Ir. H.G.J. Schelling, dhr. Winkelman
Haarlem, plaquette in het NS-station (2)

Geschiedenis


De plaquette in het NS-station te Haarlem is aangebracht ter nagedachtenis aan een personeelslid van de Nederlandse Spoorwegen dat tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen is omgekomen.

De namen van het slachtoffers luidt:

Herman P. de Noo.

Oprichting
Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.

Onthulling
De plaquette is onthuld op 11 februari 1948.

Info


Vorm en materiaal
De plaquette in het NS-station te Haarlem is uitgevoerd in brons. De gedenkplaat is circa 50 centimeter hoog en 45 centimeter breed.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'1940 - 1945
TER GEDACHTENIS AAN
DEN GEVALLENE
HERMAN P. DE NOO'.

Symboliek
Onder de naam is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De naam van het omgekomen personeelslid staat ook vermeld op het 'Monument voor het Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.

Wijziging
Oorspronkelijk bevond de gedenkplaat zich in het station IJmuiden-Oost. In 1977 is de plaat overgebracht naar Haarlem, omdat de spoorlijn Santpoort-IJmuiden was opgeheven.

Overige info


Locatie
De gedenkplaat hangt samen met nog twee gedenkplaten in de hal van het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen, gelegen aan het Stationsplein in Haarlem.

Bronnen

  • Comité 4 en 5 mei Velsen;
  • Mars et Historia van september/oktober 1981 - nr. 5, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • Victor Lansink. Website Aan hen die vielen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief