Menu

Hellendoorn, oorlogsmonument

Artiest: Dhr. F.H. Hoevenagel
Hellendoorn, oorlogsmonument

Geschiedenis


Het oorlogsmonument in Hellendoorn herinnert aan de Tweede Wereldoorlog en is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren zijn omgekomen.

Onthulling
Het monument is onthuld op 3 mei 1952 door de echtgenote van de toenmalige burgemeester, mevrouw M. Crommelin-Sichterman.

Nadat de burgemeester een toespraak had gehouden, werden diverse kransen en bloemen aan de voet van het monument neergelegd, o.a. door kinderen van gesneuvelde verzetsstrijders uit deze gemeente, alsmede door zeer veel andere personen.

Info


Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Hellendoorn is een zuil van Vaurion pointillé; harde, dichte kalksteen, afkomstig uit het stroomgebied van de Serein in Noord-Frankrijk. Aan de bovenkant is in reliëf een vrouwenfiguur aangebracht, die zich genoodzaakt ziet een zware tol te betalen: het binnenhalen van een ontijdige oogst. De vrouw heeft in haar ene hand een sikkel en in de andere hand een bos rijpe korenaren. In het midden van de zuil zijn de jaartallen 1940-1945 aangebracht met daaronder het wapen van de gemeente Hellendoorn en de omgekeerde vrijheidsfakkel met handboeien (terreurtijdperk). Het gedenkteken is 3 meter hoog, 1 meter breed en 40 centimeter diep.

Tekst
De tekst op het monument luidt:

'1940-1945

GEMEENTE
HELLEN
DOORN'.

Overige info


Locatie
Het monument bevindt zich op de plek waar de Ninaberlaan te Hellendoorn overgaat in de De Joncheerelaan te Nijverdal (gemeente Hellendoorn).

Bronnen

  • Gemeente Hellendoorn;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940|1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • www.hellendoorn.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief