Menu

Herten, Herteheym-monument

Artiest: Nicolaas van Ronckenstein
Herten, Herteheym-monument

Geschiedenis


Het Herteheym-monument in Herten (gemeente Roermond) is opgericht ter nagedachtenis aan de 27 dorpsgenoten die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Tevens wordt met het gedenkteken de totale ontreddering van het dorp als gevolg van oorlogsgeweld in herinnering gebracht.

De namen van de 27 slachtoffers luiden:

J.H. Baetsen, H.G.H. Bremmers, L.G. Driessen, J.W. Engelen, P.H. Engelen, W.H. Engelen, W.H. Evers, A.C. Evers-Sliepen, J.P.H. Frenken, W.L. Geerlings, W.R. Geerlings, M.H. Geerlings-Peters, F. Heltzel, P.H. Hemels, G.H.H. Janissen, W.J.H. Janissen, J.M.G.H. Korsten, J.H. Linssen, J.H. Moors, J.H. Moors, A.G.M. Schoeren, P.G. Schoeren-Creemers, L.A.J. Vernie, H.H. van Vlodrop, J.H. van Vlodrop, W.H. van Vlodrop en J.C.H. Wolters.

In 1942 is de kern van het dorp verwoest door een bominslag. In 1944 en 1945 werd de bevolking van Herten in zijn geheel geëvacueerd naar Drente, Groningen en Friesland. Tijdens de oorlog kwamen 27 Hertenaren door oorlogsgeweld om het leven: twee soldaten, zeven slachtoffers van de bominslag, zes personen die door de beschietingen van de evacuatietreinen om het leven kwamen, één persoon die op de vlucht werd doodgeschoten nadat in zijn huis Russische onderduikers waren aangetroffen, drie gefusilleerde verzetsstrijders en acht personen die door granaatscherven, ontploffende granaten en boobytraps zijn gedood.

Onthulling
Het monument is onthuld in 1970 door de burgemeester van Herten, ter gelegenheid van de 25ste herdenking van de bevrijding.

Info


Vorm en materiaal
Het Herteheym-monument te Herten (gemeente Roermond) is een abstracte sculptuur van gegoten aluminium. Het beeld is geplaatst op een gemetseld voetstuk van donkergrijze splijtsteen. Op het voetstuk is een plaquette bevestigd. Het gedenkteken is 3 meter hoog, 1 meter 50 breed en 1 meter 50 diep. De plaquette is 40 centimeter hoog en 60 centimeter breed.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'OORLOGSSLACHTOFFERS GEMEENTE HERTEN 1940-1945

J.H. BAETSEN F. HELTZEL
H.G.H. BREMMERS W.L. GEERLINGS
P.G. SCHOEREN-CREEMERS W.R. GEERLINGS
J.M.G.H. KORSTEN M.H. GEERLINGS-PETERS
A.G.M. SCHOEREN H.H. VAN VLODROP
J.W. ENGELEN J.H. VAN VLODROP
P.H. ENGELEN W.H. VAN VLODROP
A.C. EVERS-SLIEPEN J.H. MOORS
W.H. EVERS J.H. MOORS
J.P.H. FRENKEN L.G. DRIESSEN
J.C.H. WOLTERS W.J.H. JANISSEN
P.H. HEMELS G.H.H. JANISSEN
J.H. LINSSEN L.A.J. VERNIE
W.H. ENGELEN'

Symboliek
Het monument verzinnebeeldt de totale ontreddering van het dorp als gevolg van oorlogsgeweld. Het gat in de achterzijde van het beeld verwijst naar de bominslag in 1942 die de kern van het dorp heeft verwoest. Menselijke en dierlijke symbolen en lichaamsdelen, die vanuit het lege midden in alle richtingen reiken, verwijzen naar de evacuatie van de inwoners van Herten naar Drenthe, Groningen en Friesland. Tijdens deze ontruiming in 1944-1945 is de veestapel van de vele kleine boeren in alle windrichtingen verdwenen.

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst in het park 'Herten' aan de Putkamp te Herten (gemeente Roermond).

Bronnen
  • Gemeente Roermond;
  • Sint-Jozefschool Herten;
  • Limburgse monumenten vertellen 1940-1945 van H.J. Mans en A.P.M. Cammaert. (Maastricht, Stichting Historische Reeks Maastricht, 1994). ISBN 90 70356 67 8;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief