Menu

Hillegom, verzetsmonument

Artiest: K.J. van Gemert
Hillegom, verzetsmonument

Geschiedenis


Het verzetsmonument in Hillegom is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter zijn omgekomen.

Oprichting
Op 16 december 1947 is in Hillegom een commissie geïnstalleerd die voorbereidingen moest treffen voor het oprichten van een gedenkteken ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. De commissie bestond uit de heren C.J. Boot, Th. Keyzer en F. Doornebal. Omdat men het oneens was over het concept-beeldhouwwerk, werd pas in 1950 toestemming verleend om een houten kruis te plaatsen. Op 17 januari 1951 werd om tactische redenen gekozen voor een gedenkmuur met bloembakken.

Onthulling
Het monument is onthuld in 1951.

Info


Vorm en materiaal
Het verzetsmonument in Hillegom is een uit rode bakstenen opgetrokken gedenkmuur met aan weerszijden een pilaar. In de muur is een natuurstenen reliëf ingemetseld met een afbeelding van een geketende mannenfiguur en de vleugels van een vogel. De muur is geplaatst op een bakstenen voetstuk met een ingemetselde gedenkplaat van natuursteen. Het geheel wordt omgeven door gemetselde bloembakken. Het monument is 2 meter 50 hoog, 8 meter 60 breed en 50 centimeter diep.

Teksten
De tekst op de gedenkplaat luidt:

'TER HERINNERING AAN HEN
DIE HUN LEVEN GAVEN VOOR HET VADERLAND.'

De tekst op de voorzijde van een van de bloembakken luidt:

'MIJN SCHILT EN DE GETROUWEN
SYT GHY, O GOT MIJN HEER.'

Symboliek
Met het reliëf wordt op symbolische wijze de bezetting weergegeven.

Wijziging
Oorspronkelijk stond het gedenkteken in het Wilhelminapark.

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst in het Molenduintje, gelegen aan de Wilhelminalaan te Hillegom.

Bronnen

  • Gemeente Hillegom;
  • Stichting Vrienden van Oud Hillegom;
  • Het herdenken in beeld. Een overzicht van oorlogsmonumenten in de provincie Zuid-Holland, samengesteld door Anton Waslander (1995);
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.

Voor meer informatie
Hillegom '40-'45 van Frans Out.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief