Menu

Hilversum, monument op de Bussummerheide

Hilversum, monument op de Bussummerheide

Geschiedenis


Het monument op de Bussummerheide in Hilversum is opgericht ter nagedachtenis aan de vijf verzetsmensen die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1941 door de bezetter zijn gefusilleerd.

De namen van de vijf slachtoffers luiden:

Anne Anton Bosschart, Lodewijk Anne Rinse Jetze van Hamel, Rudolf Pieter 's Jacob, Cornelis van der Vegte en Andreas Johannes Leendert van Zomeren.

De 25-jarige luitenant ter zee Van Hamel werd in de oorlog vanuit Londen als geheim agent naar bezet gebied gezonden om enkele spionagegroepen op te richten. In oktober 1940 werd hij in Friesland gearresteerd en via de Cellenbarakken in Scheveningen en op 16 juni 1941 in Laren (Crailo) gefusilleerd. Na de oorlog heeft hij postuum de Militaire Willemsorde, ridder 4e klasse gekregen.

Bosschart, 's Jacob (advocaat in Amsterdam) en Van der Vegte (directeur van het advertentiebedrijf van de N.V. De Arbeiderspers) maakten deel uit van het Comité voor Vrij Nederland, één van de eerste illegale bladen kwam voort uit hun activiteiten. Eind 1940 had Bosschart een bespreking met leidende figuren van de Oranjewacht. Leden van de Oranjewacht werden gearresteerd en daaruit vloeide de arrestatie van Bosschart in december 1940 voort. In maart 1941 zijn allen gepakt die met Bosschart hadden samengewerkt. De drie verzetsmensen zijn op 29 september 1941 gefusilleerd.

Onthulling
Het monument is onthuld in 1945.

Jaarlijks wordt er door wijkontmoetingscentrum De Palmpit een herdenking bij het monument georganiseerd.

Info


Vorm en materiaal
Het monument op de Bussummerheide in Hilversum is een houten kruis met gedenkplaatje.

Tekst
De tekst op de plaat luidt:

'1940 1945
A.A. BOSSCHART
1897 - 1941
L.A.R.J. VAN HAMEL
1915 - 1941
R.P.'S JAKOB
1905 - 1941
C. VAN DER VEGTE
1900 - 1941.
A.J.L. VAN ZOMEREN
1920 - 1941'

Wijziging
Het oorspronkelijke houten gedenkkruis is in 1978 vervangen door het huidige kruis. Rond 2006 is het gedenkplaatje vervangen door een nieuw plaatje en is de naam van A.J.L. van Zomeren toegevoegd.

Overige info


Locatie
Het oorlogsmonument is geplaatst op de oude schietbaan van legerplaats Crailo, gelegen op de Bussummerheide te Hilversum.

Bronnen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief