Menu

Hoensbroek, oorlogsmonument

Artiest: Charles Vos
Hoensbroek, oorlogsmonument

Geschiedenis


Het oorlogsmonument in Hoensbroek (gemeente Heerlen) is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de strijd in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Oprichting
Het gedenkteken is een geschenk van de burgerij.

Onthulling
Het monument is onthuld op 3 mei 1953 door twee dochtertjes van oorlogsslachtoffers.

Info


Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Hoensbroek (gemeente Heerlen) is een uit Franse peronsteen vervaardigd beeld van een biddende vrouwenfiguur met aan haar voeten een jongetje. Het beeld is geplaatst op een voetstuk van kolenzandsteen met een bakstenen kern. In het voetstuk is een plaquette van witte natuursteen ingemetseld. Het beeld is 2 meter 20 hoog en 70 centimeter breed. Het voetstuk is 1 meter 50 hoog en 70 centimeter breed.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'1940 - 1945
DANK AAN HEN
DIE VIELEN VOOR
HET VADERLAND'.

Symboliek
Het beeld symboliseert het onvolledige gezin. De weduwe van een gevallen strijder bidt met opgeheven hoofd en gevouwen handen tot God om haar kinderen bij te staan, opdat het zware offer niet tevergeefs gebracht zal zijn. Aan de voet van deze figuur strooit een geknield kind bloemen op een graf om de gedachtenis aan de dierbaren levend te houden.

Over deze voorstelling heeft beeldhouwer Charles Vos het volgende gezegd: 'Laat ons vooral hulde brengen aan de vrouwen, en aan de moeders in het bijzonder. Zij hebben zich het moedigst door de moeilijke jaren heen geslagen. Zij hebben het meest te lijden gehad, zowel materieel als geestelijk. Een lichamelijke wonde kan genezen... maar een gewond moederhart is ongeneeslijk. En vele moederharten zijn gewond! De vrouwen zijn het die de zwaarste slagen hebben opgevangen en de kaarsvlam van het in memoriam steeds brandende zullen houden.'

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst op de hoek Marktstraat/Hoofdstraat te Hoensbroek (gemeente Heerlen).

Bronnen

  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • Limburgse monumenten vertellen 1940-1945 van H.J. Mans en A.P.M. Cammaert. (Maastricht, Stichting Historische Reeks Maastricht, 1994). ISBN 90 70356 67 8.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief