Menu

Jeruzalem, 'Vallei van de Joodse Gemeenschappen'

Artiest: Ir. Dan Zur, ir. Lipa Yahalom, David Grossman (gravering)
Jeruzalem, 'Vallei van de Joodse Gemeenschappen'

Geschiedenis


De 'Vallei van de Joodse Gemeenschappen' in Jeruzalem herinnert aan de meer dan 5.000 Joodse gemeenschappen in Europa en Noord-Afrika die tussen 1939 en 1945 geheel of gedeeltelijk door de nazi's werden verwoest.

Yad Vashem is het nationale instituut voor oorlogsdocumentatie van Israël dat in 1953 bij wet door het Israëlische parlement werd opgericht. Yad Vashem is tevens een museum en gedenkplaats ter nagedachtenis aan de miljoenen slachtoffers van de Holocaust en aan de duizenden Joodse gemeenschappen die door de nazi's tussen 1939 en 1945 werden verwoest.

De naam Yad Vashem betekent 'gedenkteken' en 'naam' en is ontleend aan een vers uit de Bijbel (Jesaja 56:5-8): 'En aan hen zal ik mijn huis geven, en binnen mijn muren een aandenken en een eeuwigdurende naam [een Yad Vashem] ...die nooit zullen worden vernietigd.'

Het Yad Vashem-instituut heeft inmiddels aan meer dan 5.000 Nederlanders de eretitel 'Rechtvaardige onder de Volkeren' toegekend, omdat zij zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bekommerden om het lot van de vervolgde Joden. Dit is de hoogste onderscheiding die de staat Israël kent, die gepaard gaat met het uitreiken van een oorkonde en een medaille. Hun naam staat tevens vermeld op de 'Muur van de Rechtvaardigen onder de Volkeren'.

Oprichting
De oprichting van het monument was een initiatief van Yitzhak Arad, voorzitter van Yad Vashem's Directoraat in de periode 1972-1993. Men is in oktober 1983 begonnen met de aanleg van de monumentale vallei.

Onthulling
Het monument is officieel opengesteld in oktober 1992.

Info


Vorm en materiaal
De 'Vallei van de Joodse Gemeenschappen' in Jeruzalem bestaat uit een labyrint van enorme blokken steen die zijn uitgehouwen over een gebied van ongeveer 2,5 hectare. Op 107 muren zijn de namen gegraveerd van meer dan 5.000 Joodse gemeenschappen die geheel of gedeeltelijk zijn verwoest tijdens de Holocaust. In het centrum van de vallei is een ruimte voor tentoonstellingen over het vooroorlogse Joodse leven in Europa.

De vallei bevat ook een Nederlands deel met de plaatsnamen waar Joodse gemeenschappen geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen.

Tekst
De Engelse tekst bij de ingang van de vallei luidt:

'THIS MEMORIAL COMMEMORATES THE JEWISH COMMUNITIES DESTROYED BY NAZI GERMANY AND ITS COLLABORATORS, AND THE FEW WHICH SUFFERED BUT SURVIVED IN THE SHADOW OF THE HOLOCAUST. FOR MORE THAN ONE THOUSAND YEARS, JEWS LIVED IN EUROPE, ORGANIZING COMMUNITIES TO PRESERVE THEIR DISTINCT IDENTITY. IN PERIODS OF RELATIVE TRANQUILITY, JEWISH CULTURE FLOURISHED, BUT IN PERIODS OF UNREST, JEWS WERE FORCED TO FLEE. WHENEVER THEY SETTLED, THEY ENDOWED THE PEOPLE AMONGST WHOM THEY LIVED WITH THEIR TALENTS. HERE THEIR STORIES WILL BE TOLD...'

'THE VALLEY OF THE COMMUNITIES WAS CONSTRUCTED FROM 1983-1993 WITH THE HELP OF THE INTERNATIONAL SOCIAETY FOR YAD VASHEM AND PEOPLE OF GOOD WILL FROM OVER THE WORLD. THE PROJECT WAS CONCEIVED AND INITIATED BY YITZHAK ARAD. CHAIRMAN OF YAD VASHEM'S DIRECTORATE FROM 1972-1993 WHO ALSO DEVISED ITS LAYOUT THE LANDSCAPE ARCHITECTS LIPA TAHALOM AND DAN ZUR PLANNED AND DESIGNED THE VALLEY.'

De Nederlandse vertaling luidt:

'Dit monument herdenkt de Joodse gemeenschappen die zijn verwoest door nazi-Duitsland en zijn collaborateurs, en diegenen die hieronder hebben geleden, maar die de schaduw van de Holocaust toch hebben overleefd. Al meer dan duizend jaar, waren er in Europa Joden gevestigd die gemeenschappen hebben gesticht om hun eigen identiteit te behouden. In periodes van relatieve rust, bloeide de Joodse cultuur, maar in tijden van onrust, werden Joden gedwongen te vluchten. Overal waar zij zich vestigden, hebben ze de mensen met wie zij samenleefden, verrijkt met hun talenten. Hier worden hun verhalen verteld ...'

'De Vallei van de Gemeenschappen is vervaardigd in de periode 1983-1993 met behulp van de internationale Yad Vashem-gemeenschap en donateurs wereldwijd. Het project was bedacht en geïnitieerd door Yitzhak Arad, voorzitter van Yad Vashem's Directoraat in de periode 1972-1993, die ook de lay-out heeft bepaald. De landschapsarchitecten Lipa Tahalom en Dan Zur hebben de vallei ontwikkeld en ontworpen.'

Overige info


Locatie
De vallei maakt deel uit van de gedenkplaats Yad Vashem, gelegen aan de voet van de Har Hazikaron ('Heuvel van Herinnering') in een van de westelijke buitenwijken van Jeruzalem.

Yad Vashem is het officiële monument en instituut van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust. Het complex bestaat o.a. uit:

  • Een herdenkingsruimte;
  • Historische Holocaust Museum;
  • 'Hal van de Namen';
  • Een onderzoeksinstituut;
  • Een archief;
  • Een bibliotheek;
  • Een educatief centrum;
  • 'Muur van de Rechtvaardigen onder de Volkeren';
  • 'Laan van de Rechtvaardigen onder de Volkeren';
  • 'Tuin van de Rechtvaardigen onder de Volkeren'.

Bronnen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief