Menu

Joure, monument in het gemeentehuis

Joure, monument in het gemeentehuis

Geschiedenis


Het monument in het gemeentehuis te Joure (gemeente De Fryske Marren) is een geschenk van het gemeentebestuur van Den Helder, als blijk van waardering en dankbaarheid voor de hulp en steun die de inwoners van Haskerland (thans Scharsterland) tijdens de bezetting hebben geboden aan evacués uit Den Helder.

Onthulling
Het monument is onthuld op 12 juli 1951.

Info


Vorm en materiaal
Het monument in het gemeentehuis te Joure (gemeente De Fryske Marren) is een dubbele gedenkbank van hout, waarop in reliëf de gemeentelijke wapenschilden van Den Helder en Haskerland (thans De Fryske Marren) zijn aangebracht. Bij de gedenkbank bevindt zich een ingelijste oorkonde.

Tekst
De tekst op de oorkonde luidt:

'OORKONDE

HEDEN, DONDERDAG TWAALF JULI NEGENTIENHONDERD
EEN EN VIJFTIG, WERD DOOR HET GEMEENTEBESTUUR VAN
DEN HELDER BIJ MONDE VAN DE BURGEMEESTER, MR. G.A.
REHORST, AAN HET BESTUUR DER GEMEENTE HASKERLAND
OVERGEDRAGEN DE GEDENKBANK, VOORZIEN VAN DE WAPEN-
SCHILDEN DER GEMEENTEN HASKERLAND EN DEN HELDER,
WELKE BIJ BESLUIT VAN DE RAAD DER GEMEENTE DEN
HELDER VAN DERTIEN FEBRUARI NEGENTIENHONDERD EEN
EN VIJFTIG WERD AANGEBODEN AAN DE GEMEENTE HASKER-
LAND, TER PLAATSING IN HET NIEUWE RAADHUIS DIER
GEMEENTE, ALS BLIJK VAN WAARDERING EN DANKBAARHEID
VOOR DE HULP EN STEUN, WELKE VAN DE ZIJDE DER
INWONERS DER GEMEENTE HASKERLAND AAN INWONERS VAN
DE GEMEENTE DEN HELDER, DIE TIJDENS DE DUITSE
BEZETTING TE HASKERLAND GEEVACUEERD ZIJN GEWEEST,
WERD VERLEEND.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
DER GEMEENTE DEN HELDER,

[handtekening] BURGEMEESTER.

[handtekening] SECRETARIS.'

Overige info


Locatie
Het monument bevindt zich in de hal van het gemeentehuis 'Heremastate' te Joure (gemeente De Fryske Marren).

Bronnen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief