Menu

Kampen, oorlogsmonument

Artiest: Hildo Krop (1884-1970)
Kampen, oorlogsmonument

Geschiedenis


Het oorlogsmonument herinnert de inwoners van Kampen aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Onthulling
Het monument is onthuld in 1949.

Info


Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Kampen is een wit natuurstenen zuil, bekroond met een gebeeldhouwde pelikaan. Voor de zuil is een kalkstenen beeld geplaatst van een liggende mannenfiguur op een bank. Het geheel is geplaatst op een plateau met aan de achterzijde een uit blokken witte natuursteen opgetrokken muur.

Symboliek
De feniks is een Grieks-mythologische vogel die zich volgens de fabel om de 500 jaar liet verbranden op een door de zon ontstoken brandstapel, om vervolgens herboren uit de as te herrijzen. De beeltenis is een symbool van onsterfelijkheid en eeuwige verjonging na ondergang. Het monument is een eerbetoon aan de medeburgers die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Restauratie
Het monument wordt in 2005 gerestaureerd en geconserveerd. De elementen, met name het beeld en de zuil, bevinden zich in een slechte staat. Het kalksteen vertoont vele scheuren waardoor inwatering ontstaat zodat het kalksteen bij vorst uiteen dreigt te vallen. Om het monument te behouden voor de toekomst is een volledige restauratie noodzakelijk door middel van de zogenaamde 'Ibach Methode' voor beeldhouwwerken. Bij deze methode is het mogelijk de onderdelen in hun oorspronkelijke situatie te handhaven na inwendige verlijming.

Het Nationaal Monument op De Dam te Amsterdam heeft een aantal jaren geleden met succes eenzelfde behandeling ondergaan. Voor deze behandeling moeten de elementen worden gedemonteerd en vervoerd worden naar een speciaal bedrijf in Duitsland. Omdat al lange tijd bekend was dat het monument in een slechte staat verkeerde, heeft de gemeenteraad voor de restauratie van het monument een bedrag beschikbaar gesteld van € 40.000,-.

Overige info


Bronnen
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • Website Kampen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief