Menu

Kerkrade, Gedenkplaat voor slachtoffers Rolduc

Artiest: Charles Vos
Kerkrade, Gedenkplaat voor slachtoffers Rolduc

Geschiedenis


Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan studenten van Rolduc die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende Dekolonisatie-oorlog in Voormalig Nederlands-Indië om het leven zijn gekomen.Oprichting Na de meidagen van 1940 werd een comité bestaande uit studenten van Rolduc in het leven geroepen om een gedenkteken te plaatsen voor de Rolduciens die op het slagveld of anderszins hun leven gaven voor het vaderland. Onthulling Het monument werd op 3 september 1951 onthuld door de voorzitter van het monumentencomité, dr. Win. Roukens, lector aan de R.K. Universiteit van Nijmegen. Tijdens deze plechtigheid werd het monument ceremonieel overgedragen aan de leiding van Rolduc, vertegenwoordigd door President Van der Mühlen. Op dezelfde dag werden de nieuwe klokken, die de in de oorlog verloren gegane klokken moesten vervangen, ingezegend.

Info


Vorm en materiaal De gedenkplaat voor slachtoffers Rolduc in Kerkrade (gemeente Kerkrade) bestaat uit een gedenkplaat van marmer met daarop in brons tekst en decoratie. Bovenaan de gedenkplaat staan een tableau en twee kruizen afgebeeld. Het tafereel centraal bovenaan geeft een drietal personen weer. Op een plaat staat centraal een priester en profile, die zijn armen ten hemel heeft geheven, met zijn hoofd enigszins naar rechts gebogen. Naast hem, rechts, zit geknield, in een onnatuurlijke houding, een biddend persoon met gevouwen handen voor zich die opkijkt naar de priester. Aan de andere zijde een staande, door zijn knieën gezakte persoon, eveneens in een onnatuurlijke houding met zijn over elkaar gekruiste armen op zijn borst, zijn hoofd liggend op zijn rechterschouder.Tekst De tekst op de gedenkplaat luidt:'TOT EER VAN GOD TER HERINNERING AAN HEN DIE ONS ONTVIELEN IN DE STRIJD DER JAREN 1940 - 1945   1949 - 1950.'Vervolgens zijn de namen van 48 slachtoffers in drie groepen in twee kolommen ondergebracht: Gevallen en gefusilleerd, gestorven in gevangenschap en 0mgekomen door oorlogsgeweld.RELIGIONI ET REGI.'Symboliek De figuren in het centrale tableau zijn door Charles Vos doelbewust afgebeeld in onnatuurlijke houding. Hierdoor stralen zij wanhoop uit en vormen zij een uitdrukking van de wanhoop die leeft na het verlies van zoveel personen door oorlogsgeweld.

Overige info


Locatie De gedenksteen bevindt zich in de kruisgang in de oostvleugel van de Abdijkerk Rolduc in Kerkrade (gemeente Kerkrade).Bron Catharina Scholtens, Bisschoppelijk Centrum Rolduc.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief