Menu

Leersum, verzetsmonument

Artiest: W.P.C. van der Horst
Leersum, verzetsmonument

Geschiedenis


Het verzetsmonument herinnert de inwoners van Leersum aan dertien omgekomen plaatselijke verzetslieden.

De namen van de dertien slachtoffers luiden:

Jhr. R.W. de Beaufort, A. v.d. Berg, A. Bos, C. van Dijk, G.J. v. Dijk, F. den Hartog, B.G.M. v.d. Hoop, D.J. Baron van Lynden, Jvr. J.H. Pauw-Van Wieldrecht, A. de Ridder, A. Roosmale Nepveu, W. Selles en P. Vlijm.

De gemeente Leersum had een actieve verzetsbeweging, die naar verhouding een zware tol heeft betaald. Zowel in Duitsland als bij het natuurgebied Natewisch zijn vier verzetsmensen omgekomen. Tijdens een confrontatie met Nederlandse SS'ers vielen op 5 mei 1945 aan beide zijden doden. Koos van Zomeren heeft over deze gebeurtenissen in Leersum een roman geschreven.

Onthulling
Het monument is onthuld in 1948.

Info


Vorm en materiaal
Het verzetsmonument in Leersum (gemeente Utrechtse Heuvelrug) is een eenvoudig en sober gedenkteken. Een wit tufstenen kruis is bevestigd op een gedenkplaat van natuursteen. Op de voorgrond liggen een aantal zwerfstenen.

Tekst
De tekst op het monument luidt:

'1940 - 1945.
LEERSUMS VERZET
TER GEDACHTENIS'.

Hieronder staan de namen van dertien gesneuvelde leden van de plaatselijke verzetsbeweging.

Symboliek
De zwerfstenen zijn afkomstig uit het Leersumse veld en staan symbool voor wat zich daar in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld.

Overige info


Bron
Oorlogsmonumenten in de Provincie Utrecht, Ingrid van Beuzekom, Roland Blijdenstijn en Rob van Olderen. Stichtse Monumenten Reeks (Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 1995). ISBN 90 5345 062 9.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief