Menu

Leeuwarden, monument in het politiebureau

Artiest: A. van der Veen
Leeuwarden, monument in het politiebureau

Geschiedenis


Het monument in het politiebureau te Leeuwarden is opgericht ter nagedachtenis aan de politieman en verzetsstrijder Hendrik van der Galiën die in de strijd tegen de bezetter is gesneuveld.

Hendrik van der Galiën werd geboren op 9 november 1886 in Akkerwoude (thans Damwoude). Tijdens de bezetting sloot de politieman zich aan bij de verzetsbeweging. Hij hield zich vooral bezig met het uitgeven en vervalsen van persoonsbewijzen en het laten onderduiken en verzorgen van joodse medeburgers. Van der Galiën werd op 19 juli 1944 gearresteerd als gevolg van een inval in Tamminga's pakhuis aan de Schrans, waar de administratie van het Nationaal Steun Fonds in handen van de bezetter viel. Hij stierf op 18 augustus 1944 voor het vuurpeloton in kamp Vught.

Info


Vorm en materiaal
Het monument in het politiebureau te Leeuwarden is een ingelijste collage van drie foto's en tekst. Centraal staat de foto van Hendrik van der Galiën. Hierboven bevinden zich twee foto's van een herdenkingsbijeenkomst.

Teksten
De tekst op de collage luidt:

'DE LEDEN VAN HET LEEUWARDER POLITIECORPS
EREN
HUN VOOR HET VADERLAND GEVALLEN COLLEGA
HENDRIK VAN DER GALIËN'.

De tekst linksonder luidt:

'ALS ILLEGALE WERKER
MAAKTE HIJ ZICH VERDIEN-
STELIJK DOOR HET UITGE-
VEN EN VERVALSEN VAN PER-
SOONBEWIJZEN EN HET LA-
TEN ONDERDUIKEN EN
VERZORGEN VAN JODEN.'

De tekst rechtsonder luidt:

'GEARRESTEERD TE
LEEUWARDEN
19 JULI 1944.
GEFUSILLEERD TE
VUGHT
18 AUGUSTUS 1944.'

Wijziging
Het monument hing oorspronkelijk in het politiebureau dat was gevestigd aan de Holstmeerweg te Leeuwarden. Het monument is inmiddels opgenomen in de collectie van het Fries Verzetsmuseum.

Overige info


Locatie
Het monument is op dit moment opgenomen in de collectie van het Fries Verzetsmuseum te Leeuwarden (gemeente Leeuwarden).

Bronnen

  • Fries verzetsmuseum: www.verzetsmuseum.nl;
  • Tekens aan de weg - Tekens aan de wand van C. Reitsma (Leeuwarden, 1980). ISBN 9033020009.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief