Menu

Leiden, monument in café De Tregter

Geschiedenis


Het monument in café De Tregter in Leiden werd na de Tweede Wereldoorlog door de officieren van het garnizoen Leiden uit dankbaarheid geschonken aan de Bond van Oud-Onderofficieren.

Sedert 1943 zond de bond van oud-onderofficieren via het Rode Kruis pakketten levensmiddelen (max. 2 kilo per pakket) naar krijgsgevangen collega's en naar de officieren van het garnizoen Leiden of te Leiden gelegerd geweest zijnde militairen. Hiertoe werd een commissie in het leven geroepen, bestaande uit de heren P.D. Beversluis, gepensioneerd adjunct-onderofficier der Marine, J. Lambermont, onderofficier bij het 6e Regiment Veldartillerie, H.H.B. van Buel, onderofficier der Infanterie, en J.H. Kasten, gepensioneerd ambtenaar.

Onthulling
Het monument is onthuld in 1949.

Info


Vorm en materiaal
Het monument in café De Tregter in Leiden is een tegeltableau.

Tekst
De tekst op het tegeltableau luidt:

'IN DANKBARE HERINNERING
OPGEDRAGEN A/D
AFD. LEIDEN EN OMSTREKEN
V/D KON. NED. BOND VAN
OUD-ONDEROFFICIEREN
DOOR DE LEIDSCHE
KRIJGSGEVANGENEN
1942 - 1945.'

Wijzigingen
Het gedenkteken bevond zich eerst in een vergaderzaal van 'De Harmonie' op de Breestraat, daarna in de Koksschool (op het Doelenterrein, toen nog kazerne) en ten slotte vanaf 1968 in café Aniba (sinds 1987 De Tregter genaamd).

Overige info


Locatie
Het monument hangt in café De Tregter, gelegen op de hoek Herenstraat/Witte Singel te Leiden. Het monument is niet altijd voor het publiek toegankelijk.

Bronnen

  • Gemeente Leiden;
  • Jaarboek van de Dirk van Eck-stichting, 1 mei 2004.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief