Menu

Lent, monument 'Huize St.-Joseph'

Lent, monument 'Huize St.-Joseph'

Geschiedenis


Het monument 'Huize St.-Joseph' herinnert de inwoners van Lent (gemeente Nijmegen) aan de hulp die de zusters van het klooster in de oorlogswinter 1944-1945 hebben geboden aan vluchtelingen, evacués en de mannen van het 'Manneneiland'.

'Huize St.-Joseph' was de enige plaats waar enkele honderden Betuwenaren een veilige beschutting konden vinden.

Onthulling
Het monument is onthuld op 24 november 1947. De zusters van het klooster ontvingen namens de Betuwse bevolking de gevelplaat uit handen van een huldigingscomité.

Info


Vorm en materiaal
Het monument 'Huize St.-Joseph' in Lent (gemeente Nijmegen) is een bronzen plaquette met een afbeelding van de Barmhartige Samaritaan.

Tekst

De tekst op de plaquette luidt:

'DE BETUWSCHE BEVOLKING
DANKT DE ZUSTERS VAN DE
GODDELIJKE VOORZIENIGHEID
VOOR HAAR LIEFDEVOLLE ZORG
BEWEZEN AAN GEWONDEN,
ZIEKEN, VLUCHTELINGEN EN
ACHTERGEBLEVENEN OP HET
LENTSCHE BRUGGENHOOFD
IN DEN OORLOGSWINTER

1944-1945'.

Symboliek
De bijbelse vertelling van de Barmhartige Samaritaan staat symbool voor naastenliefde en offerzin. In het Nieuwe Testament verhaalt Lukas over de Barmharige Samaritaan die eens een beroofde en gewonde reiziger, die onderweg was van Jeruzalem naar Jericho, verzorgde en naar een herberg bracht.

Overige info


Locatie
Het monument is bevestigd op de muur naast de ingang van 'Huize St.-Joseph', gevestigd aan de Schoolstraat te Lent (gemeente Nijmegen).

Bron
Sta eens even stil ter nagedachtenis en ter bezinning, Oorlogs- en Bevrijdingsmonumenten in de Over-Betuwe van dr. Jan Brouwer. (Bemmel enz., 1990). ISBN 90 900 3477 3.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief