Menu

Maastricht, gedenksteen in de stadswal

Maastricht, gedenksteen in de stadswal

Geschiedenis


De gedenksteen in de stadswal herinnert de inwoners van Maastricht aan een wildezwijnenjacht in het Villapark. Met dit gedenkteken wordt op dubbelzinnige wijze verwezen naar de meidagen van 1940, toen de bezetter Nederland binnenviel.

Als gevolg van het opruimen van munitiedepots in de Duitse grensstreek raakte het in de grensbossen levende wild op drift. Talrijke dieren trokken door Zuid-Limburg. Op 21 oktober 1947 was er een wildezwijnenjacht in het Villapark te Maastricht. Zes wilde zwijnen werden aan de voet van de stadswal nabij het Hertenkamp afgeschoten. Burgemeester en wethouders van Maastricht besloten dit feit vast te leggen.

Onthulling
Het monument is onthuld op 31 oktober 1947.

Info


Vorm en materiaal
De gedenksteen in de stadswal van Maastricht verhaalt in een chronogram in het Latijn over een jachtpartij dat op 21 oktober 1947 bij de stad heeft plaatsgevonden. De steen stelt de zes gedode wilde zwijnen voor. Het monument is 71 centimeter hoog en 41 centimeter breed.

Symboliek
In de publicatie Limburgse monumenten vertellen 1940-1945 wordt de betekenis van het monument als volgt omschreven: 'De Latijnse tekst bij de gedenksteen is voor tweeërlei uitleg vatbaar. De eerste letterlijke vertaling herinnert aan de naakte feiten. De tweede, dubbelzinniger uitleg verwijst naar het feit dat andermaal zwijnen uit het oosten naar Maastricht waren opgetrokken, maar deze keer waren ze voor de Maastrichtse stadswallen definitief gestuit. De hint naar de meidagen van 1940 is onmiskenbaar.'

Overige info


Locatie
Het monument is aangebracht in de walmuur bij het poortje aan de Nieuwenhof op de hoek Nieuwstraat/Zwingelput te Maastricht.

Bron
Limburgse monumenten vertellen 1940-1945 van H.J. Mans en A.P.M. Cammaert. (Maastricht, Stichting Historische Reeks Maastricht, 1994). ISBN 90 70356 67 8.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief