Menu

Maastricht, plaquette in het NS-station

Artiest: Ir. H.G.J. Schelling, dhr. Winkelman
Maastricht, plaquette in het NS-station

Geschiedenis


De plaquette in het NS-station te Maastricht is aangebracht ter nagedachtenis aan tien personeelsleden van de Nederlandse Spoorwegen, die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

De namen van de slachtoffers luiden:

L.H. Canjels, A.H.L. Dresen, N.H. Haesen, H. Klomp, H.M. Kramer, J.S.H. Lokerman, H.J. Packbiers, G.M. van Renswouw, C.H. Sijen en P.S. de Zwart.

Oprichting
Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.

Info


Vorm en materiaal
De plaquette in het NS-station te Maastricht is uitgevoerd in brons. De gedenkplaat is 51 centimeter hoog en 60 centimeter breed.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'TER GEDACHTENIS
AAN HEN DIE VIELEN
1940 - 1945
L.H. CANJELS J.S.H. LOKERMAN
A.H.L. DRESEN H.J. PACKBIERS
N.H. HAESEN G.M. VAN RENSWOUW
H. KLOMP C.H. SIJEN
H.M. KRAMER P.S. DE ZWART'.

Symboliek
Onder de namen is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De namen van de omgekomen personeelsleden staan ook vermeld op het 'Monument voor het Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.

Overige info


Locatie
De gedenkplaat hangt in de hal van het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Maastricht.

Bronnen

  • Nederlandse Spoorwegen;
  • Mars et Historia van september/oktober 1981 - nr. 5, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie;
  • Limburgse monumenten vertellen 1940-1945 van H.J. Mans en A.P.M. Cammaert. (Maastricht, Stichting Historische Reeks Maastricht, 1994). ISBN 90 70356 67 8;
  • Victor Lansink. Website Aan hen die vielen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief