Menu

Maastricht, 'Pro Patria'

Artiest: Charles Vos
Maastricht, 'Pro Patria'

Geschiedenis


Het monument 'Pro Patria' in Maastricht is opgericht ter nagedachtenis aan vijf medeburgers van de voormalige gemeente Heer die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Oprichting
Het monument is tot stand gekomen via een particulier initiatief met steun van de voormalige gemeente Heer.

Onthulling
Het monument is onthuld in 1949 door Jaqueline Willems, de elf-jarige dochter van één van de gesneuvelden.

Info


Vorm en materiaal
Het monument 'Pro Patria' in Maastricht (gemeente Maastricht) is een bronzen reliëf, bevestigd op een granieten plaat. Op het reliëf is een voorstelling aangebracht van een treurende vrouwenfiguur die haar rechterhand voor de ogen heeft geslagen omdat zij het geweld en verdere ontberingen niet wilt zien. In haar linkerhand draagt zij een palmtak. Links en rechts staan wapenschilden, onder meer een schild met de jaartallen 1940-1945 en twee gekruisde zwaarden. De plaat wordt geflankeerd door twee bronzen lampen. Het gedenkteken is 80 centimeter hoog en 1 meter 20 breed.

Tekst
De tekst op het monument luidt:

'PRO PATRIA'.

Hieronder zijn de namen van vijf oorlogsslachtoffers van de voormalige gemeente Heer aangebracht.

Symboliek
De palmtak is een symbool voor vrede en rust.

Restauratie
In de jaren negentig is de plaat vervangen door een nieuwe granieten plaat. De bronzen tekst had in de loop der jaren groene (erosie) strepen op de originele plaat van een zachtere steensoort achtergelaten. De originele bronzen afbeeldingen en letters zijn weer teruggeplaatst.

Overige info


Locatie
De gedenkplaat is aangebracht op de voorzijde van de gevel van het voormalige gemeentehuis van Heer in de wijk Heer in Maastricht (gemeente Maastricht).

Bronnen

  • Limburgse monumenten vertellen 1940-1945 van H.J. Mans en A.P.M. Cammaert. (Maastricht, Stichting Historische Reeks Maastricht, 1994). ISBN 90 70356 67 8;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief