Menu

Marum, monument aan de Kloosterweg

Marum, monument aan de Kloosterweg

Geschiedenis


Het monument aan de Kloosterweg in Marum is opgericht ter nagedachtenis aan zestien medeburgers die op 3 mei 1943 door de bezetter op de Duitse radarstelling 'Trimunt' bij Marum zijn gefusilleerd, omdat zij hadden deelgenomen aan de April-Meistaking. Zij zijn willekeurig uit hun huizen opgehaald en van de straat gehaald.

De namen van de zestien slachtoffers luiden:

Berend Assies, Geert Jan Diertens, Jan Doornbosch, Karst Doornbosch, Johannes Glas, Albert Hartholt, Andries Hartholt, Dirk Hartholt, Hendrik Hartholt, Eeuwe de Jong, Friedrich Ludwich van de Riet, Gerrit van der Vaart, Sibbele de Wal, Jelle van der Wier, Steven van der Wier en Uitze van der Wier.

In 1943 werd door 'Wehrmachtsbefehlshaber' generaal F.Christiansen aangekondigd dat 300.000 Nederlandse militairen alsnog in krijgsgevangenschap zouden worden afgevoerd. Dit nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje door Nederland, nog voordat de officiële bekendmaking in de avondbladen van donderdag 29 april 1943 verscheen. Drukkerij Smit aan de Telgen in Hengelo had diezelfde middag het nieuws namelijk al op de ruiten van de drukkerij geplakt, zodat iedere voorbijganger het onheilspellende bericht kon lezen. Als protest tegen deze maatregel brak spontaan overal in Nederland de April-Meistaking uit. Telefonistes in Hengelo gaven het bericht door aan collega's in andere plaatsen: 'Hengelo staakt - staakt u ook?'.

De bezetter reageerde furieus. Met goedkeuring van dr. Seyss-Inquart werd het 'Polizei-Standgericht' ingevoerd. De bedrijfsfunctionarissen kregen het bevel om maandag 3 mei 1943 het werk te hervatten. Mensen die geen gehoor gaven aan deze oproep, konden op zware straffen rekenen. Het gevolg was dat de meeste arbeiders weer aan de slag gingen. Slechts enkelen besloten onder te duiken.

Info


Vorm en materiaal
Het monument aan de Kloosterweg in Marum (gemeente Westerkwartier) is een gedenksteen van rode natuursteen, omgeven door veldkeien.

Tekst
De tekst op de gedenksteen luidt:

'3 MEI 1943
ZIJN DOOR HET DUITSCHE
GEWELD ALHIER GEVELD

ANDRIES HARTHOLT
DIRK HARTHOLT
ALBERT HARTHOLT
HENDRIK HARTHOLT
BEREND ASSIES
UITZE V.D. WIER
JELLE V.D. WIER
STEVEN V.D. WIER
EEUWE DE JONG
GERRIT V.D. VAART
JOHANNES GLAS
KARST DOORNBOSCH
JAN DOORNBOSCH
FRIEDRICH L. V.D. RIET
SIBBELE DE WAL
GEERT J. DIERTENS
PS.34.4ser'.

Overige info


Bron
De heer Otto Lüürssen uit Marum.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief