Menu

Merkelbeek, gedenksteen op de gevel van de Sint-Clemenskerk

Merkelbeek, gedenksteen op de gevel van de Sint-Clemenskerk

Geschiedenis


De gedenksteen op de gevel van de Sint-Clemenskerk te Merkelbeek (gemeente Beekdaelen) is opgericht ter nagedachtenis aan zes medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

De namen van de zes slachtoffers luiden:

W. v.d. Aarssen, J. Dohmen, J. Klein, J. Meulenberg, J. Rademakers en W. Stuyts.

Onthulling

Het monument is begin jaren vijftig ingezegend door pastoor Hustinx.

De parochie Sint-Clemens draagt zorg voor het onderhoud.

Info


Vorm en materiaal
De gedenksteen aan de gevel van de Sint-Clemenskerk te Merkelbeek (gemeente Beekdaelen) is vervaardigd uit beton. De gedenksteen is 1 meter hoog en 40 centimeter breed.

Tekst
De tekst op het gedenkteken luidt:

'TE GEVOLGE
VAN DE TWEEDE
WERELDOORLOG
ZIJN ONS
ONTVALLEN:
W. V.D. AARSSEN
J. DOHMEN
J. MEULENBERG
J. RADEMAKERS
W. STUYTS
J. KLEIN'.

Overige info


Digitaal Joods Monument
Het joodse oorlogsslachtoffer dat op dit gedenkteken vermeld staat, is tevens opgenomen in het 'Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland'. Hierin vindt u meer informatie over deze persoon met waar mogelijk een korte biografie, familierelaties en adresgegevens.

Onder het kopje 'Geschiedenis' op deze pagina kunt u op een persoonsnaam klikken om doorverwezen te worden naar het Digitaal Joods Monument.

Locatie
Het monument bevindt zich aan de gevel van de Sint-Clemenskerk te Merkelbeek (gemeente Beekdaelen).

Bron
Limburgse monumenten vertellen 1940-1945 van H.J. Mans en A.P.M. Cammaert. (Maastricht, Stichting Historische Reeks Maastricht, 1994). ISBN 90 70356 67 8.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief