Menu

Mook, 'Monument voor het Kunstenaarsverzet'

Artiest: Peter Roovers (1902-1993)
Mook, 'Monument voor het Kunstenaarsverzet'

Geschiedenis


Het 'Monument voor het Kunstenaarsverzet' in Mook (gemeente Mook en Middelaar) herinnert aan de kunstenaars uit de regio die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief waren in het verzet.

De namen van de slachtoffers luiden:

Marius van Beek (1921-2003), Louis de Bourbon (1908-1975), Antoon Coolen (1897-1961), Anton van Duinkerken (1903-1968), Boy Edgar (1915-1980), Jopie van Kampen (1911-1988), Jef Last (1898-1972), Jac. Maris (1900-1996), Jacques van Mourik (1879-1971), Louise (Roovers-) Nederveen (1917-2004), Jhr. Octave van Nispen tot Pannerden (1922-2003), Mies van Oppenraaij (1910-1998), Peter Roovers (1902-1993) en Jhr. Willem Sandberg (1897-1984).

Tientallen kunstenaars weigerden tijdens de bezettingsjaren het lidmaatschap van de Kultuurkamer, waardoor zij gedwongen waren onder te duiken, onder andere in de regio Limburg. Een aantal kunstenaars maakte tevens deel uit van het verzet. Zij droegen bij aan de beeldvorming door hun kritische geschriften in de (veelal illegale) pers. Daarnaast werkten ze mee aan de ‘reguliere’ activiteiten van het verzet, zoals het vervalsen van persoonsbewijzen en andere documenten en het bieden van onderdak aan joodse medeburgers en andere verzetsstrijders. Enkele kunstenaars maakten deel uit van het gewapende verzet en participeerden in of leidden verzetsgroepen.

Tijdens de bezettingsjaren zaten de kunstenaars Peter Roovers en Ir. Frans Wijffels – die enige tijd in Mook ondergedoken zat – in het verzet. De Mookse beeldhouwer Roovers kreeg opdracht van zijn vriend Wijffels om een keramisch piëta reliëf te vervaardigen. Dit werd geplaatst op het graf van de in 1939 overleden schoonouders van Wijffels, Fransiscus Rath en Wilhelmina van Well.

Oprichting
Tot maart 2008 sierde de piëta het graf van Wijffels' schoonouders in Waalwijk. Naar aanleiding van de schenking van het reliëf door Wijffels’ kinderen aan de Stichting Jacques van Mourik, besloot de stichting het als gedenkteken voor het kunstenaarsverzet in de regio een zinvolle nieuwe bestemming te geven.

Onthulling
Het monument is onthuld op 10 mei 2008.

Info


Vorm en materiaal
Het 'Monument voor het Kunstenaarsverzet' in Mook (gemeente Mook en Middelaar) is een keramisch piëta reliëf. Aan de onderzijde is een roodmarmeren gedenksteen aangebracht.

Tekst
De tekst op de steen luidt:

'TER NAGEDACHTENIS AAN
DE KUNSTENAARS IN DE REGIO
DIE ACTIEF WAREN IN HET VERZET
1940 - 1945

FAMILIE WIJFFELS-RATH, FAMILIE ROOVERS-NEDERVEEN
STICHTING JACQUES VAN MOURIK 10 MEI 2008.'

Overige info


Locatie
Het monument bevindt zich aan de voet van de R.K.-kerk in de kerktuin te Mook (gemeente Mook en Middelaar).

Bronnen
  • Stichting Jacques van Mourik;
  • De Gelderlander van 11 april 2008.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief