Menu

Nieuwenhagen, 'Het Grote Offer'

Artiest: Jean Weerts (beeld), ir. A.H.J. Swinkels (voetstuk)
Nieuwenhagen, 'Het Grote Offer'

Geschiedenis


'Het Grote Offer' in Nieuwenhagen (gemeente Landgraaf) is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen, en herinnert aan het offer dat zij brachten voor een leven in vrijheid.Onthulling Het monument is onthuld op 30 april 1954 door de Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg, dr. F.J.M.A.H. Houben.

Info


Vorm en materiaal 'Het Grote Offer' in Nieuwenhagen (gemeente Landgraaf) is een uit Franse kalksteen vervaardigd beeld van een soldaat die op de brandstapel staat. Aan zijn rechterkant zit een wenende vrouw. Het beeld is geplaatst op een voetstuk van natuursteen. Aan de voorzijde is een grote bloembak van witte natuursteen geplaatst. Het gedenkteken is 3 meter hoog en 1 meter breed.Tekst De tekst op het voetstuk luidt:'HET GROTE OFFER'Symboliek Het monument staat symbool voor het offer dat de oorlogsslachtoffers brachten voor een leven in vrijheid. De soldaat heeft 'zijn blik ten hemel gericht, weldra zijn nieuwe verblijfplaats'. De wenende vrouw naast hem verbeeldt het verdriet van hen 'die zijn verlies betreuren en die tegelijk betrokken zijn in dit offer, dat zij brachten voor de vrijheid'.

Overige info


Bronnen
  • Limburgse monumenten vertellen 1940-1945 van H.J. Mans en A.P.M. Cammaert. (Maastricht, Stichting Historische Reeks Maastricht, 1994). ISBN 90 70356 67 8;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief