Menu

Nijkerk, 'Monument 1940-1945'

Artiest: Nicolaas A. van der Kreek (31-01-1896)
Nijkerk, 'Monument 1940-1945'

Geschiedenis


Het 'Monument 1940-1945' in Nijkerk is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.Onthulling Het monument is onthuld in 1949.

Info


Vorm en materiaal Het 'Monument 1940-1945' in Nijkerk is een bronzen beeld van een staande vrouwenfiguur. Het beeld is geplaatst op een natuurstenen voetstuk, waarin een loden koker met oorkonde is ingemetseld.Tekst De tekst op het voetstuk luidt:'SCHOUWT HET AAN EN ZIET OF ER EEN SMART ZIJ GELIJK MIJN SMART (KLAAGLIED 1:12b)IK WERD VERLOST VAN MIJN VIJANDEN (2 SAM. 22:4b)1940 - 1945'.De oorkonde bevat de namen van alle oorlogsslachtoffers uit Nijkerk.Wijziging In maart 2022 is het standbeeld tijdelijk van zijn sokkel verwijderd voor restauratie. Op 19 april is het standbeeld weer teruggeplaatst en is ook de tekst op de sokkel opgeknapt.

Overige info


Locatie Het monument is geplaatst in het Van Reenenpark te Nijkerk.Bronnen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief