Menu

Oirschot, monument voor gesneuvelde Limburgse Jagers

Oirschot, monument voor gesneuvelde Limburgse Jagers

Geschiedenis


Onthulling Op 30 juni 1964 werd op de Frederik Hendrik-kazerne in Venlo een herdenkingsplaats met monument onthuld. De onthulling van het monument, waarop bronzen gedenktafels waren aangebracht met de namen van de gesneuvelden, werd verricht door de toenmalige Gouverneur Mr. Dr. J.M.A. van Rooy als representant van de provincie. De provincie Limburg, die met steun van gemeenten en bedrijven dit monument en herdenkingsplaats heeft bekostigd. De bedrijven, zoals de steenbakkerijen, leverden in natura, o.a. de stenen voor de gebedstafel.Door de sluiting van de Frederik Hendrik kazerne in 2001 moest noodgedwongen naar een nieuwe herdenkingsplaats worden gezocht. Deze werd gevonden in de nog enige overgebleven kazerne in Limburg, de Van Horne-kazerne in Weert. Daar werd een volledig nieuw monument opgericht, waar de ornamenten en uiteraard de plaquettes uit Venlo een plaats kregen. Bij deze onthulling speelde de toenmalige Commissaris van de Koningin een rol. Met het onthullen van de spreuk “REGI LIMBURGIAE JUVENTUS” door Gouverneur Mr. B.J.M. Baron van Voorst tot Voorst werd op 22 november 2003 het monument in gebruik genomen. Het monument werd in de loop van de jaren uitgebreid met twee grote plaquettes waarop in aantallen per eenheid de gesneuvelden zijn vermeld sinds 1813, de oprichting van het stamregiment van Phaff. Ook zijn plaquettes voor de gesneuvelden in de Koreaanse oorlog en die van de jongste missies in Irak en Afghanistan bijgeplaatst.Door de sluiting van de Van Hornekazerne in Weert in 2015 moest wederom worden gezocht naar een nieuwe herdenkingsplaats. Deze werd gecreëerd op de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne, in de legerplaats Oirschot. Daar is een nieuw ontwerp voor het monument gemaakt, waar wederom de plaquettes en oude ornamenten een plaats hebben gekregen. Het huidige monument werd op 29 juni 2017 onthuld door Gouverneur, Drs. Th. Bovens, en Brigadegeneraal Querido.

Info


Het monument voor gesneuvelde Limburgse Jagers in Oirschot (gemeente Oirschot) bestaat uit vijf witte bakstenen muren die in een halve cirkel staan opgesteld. Tussen de muren staan vijf vlaggenmasten. Op de muren zijn koperen plaquettes aangebracht.Tekst De tekst op de middelste gedenkmuur luidt: 'REGI LIMBURGAE JUVENTUS'.Dit betekent 'de weerbare jeugd van Limburg voor de koning'.Wijzigingen Het monument stond oorspronkelijk op het terrein van de kazerne van de Limburgse Jagers te Venlo. In 2003 werd het monument bij de sluiting van de kazerne verplaatst naar een tijdelijke kazerne te Weert. Daar werd een volledig nieuw monument opgericht, waar de ornamenten en uiteraard de plaquettes uit Venlo een plaats kregen. Toen ook deze kazerne gesloten werd is het monument in juni 2016 overgebracht naar Oirschot; de nieuwe basis van de Limburgse Jagers. Het huidige monument werd op 29 juni 2017 onthuld door Gouverneur, Drs. Th. Bovens, en Brigadegeneraal Querido.

Overige info


Locatie Het monument voor gesneuvelde Limburgse Jagers bevindt zich op het terrein van de Ruyter van Stevenickkazerne te Oirschot (gemeente Oirschot).Bronnen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief