Menu

Onnen, plaquette in het NS-station (2)

Artiest: Ir. H.G.J. Schelling, dhr. Winkelman

Geschiedenis


De plaquette in het NS-station te Onnen (gemeente Groningen) is aangebracht ter nagedachtenis aan een personeelslid van de Nederlandse Spoorwegen dat tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen is omgekomen.De naam van het omgekomen personeelslid luidt:Adriaan J. Voorsmit.
Oprichting Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.Onthulling De plaquette is onthuld op 25 maart 1948.

Info


Vorm en materiaal De plaquette in het NS-station te Onnen (gemeente Groningen) is uitgevoerd in brons.Tekst De tekst op de plaquette luidt:'1940 - 1945 TER GEDACHTENIS AAN DEN GEVALLENE ADRIAAN J. VOORSMIT'.Symboliek Onder de naam is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De naam van het omgekomen personeelslid staat ook vermeld op het 'Monument voor het Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.

Overige info


Locatie De gedenkplaat hangt op de gevel van het voormalige schakelgebouw op het rangeerterrein te Onnen (gemeente Groningen).Bron Nederlandse Spoorwegen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief