Oosterbeek, Nederlands grafmonument

Oosterbeek, Nederlands grafmonument

Geschiedenis


Het Nederlands grafmonument in Oosterbeek (gemeente Renkum) is opgericht ter nagedachtenis aan de ruim 140 medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Zij stierven in concentratiekampen, kwamen om in het verzet, vonden de dood door uitputting als gevolg van tewerkstelling in Duitsland of verongelukten door achtergebleven oorlogstuig. Van de Oosterbeekse burgers kwamen 32 om tijdens de Slag om Arnhem (van 17 tot 26 september 1944).

Onthulling
Het monument is op 5 september 1997 officieel door de Rotaryclub Oosterbeek overgedragen aan de gemeente Renkum.

Info


Vorm en materiaal
Het Nederlands grafmonument in Oosterbeek (gemeente Renkum) is een massagraf dat bestaat uit een rij graven met zerken, beelden en metalen strippen. Op de metalen strippen staan de namen van oorlogsslachtoffers. Ook is bij het gedenkteken een informatiebord geplaatst.

Tekst
De tekst op het informatiebord luidt:

'NIET VERGETEN MAAR GEDENKEN. DEZE PLAATS IS DE BLIJVENDE HERINNERING AAN DE RUIM 140 OOSTERBEEKSE BURGERS DIE TEN GEVOLGE VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG HET LEVEN LIETEN. ZIJ STIERVEN IN CONCENTRATIEKAMPEN, KWAMEN OM IN HET VERZET, VONDEN DE DOOD DOOR UITPUTTING ALS GEVOLG VAN TEWERKSTELLING IN DUITSLAND OF VERONGELUKTEN DOOR ACHTERGEBLEVEN OORLOGSTUIG.

VAN DE OOSTERBEEKSE INGEZETENEN, DIE OMKWAMEN TIJDENS DE SLAG OM ARNHEM VINDEN HIER 32 VAN HEN HUN LAATSTE RUSTPLAATS. VOOR ZOVER HUN NAMEN BEKEND ZIJN, WORDEN DEZE IN VOLGORDE VAN OVERLIJDENSDATUM GENOEMD.

ROTARYCLUB OOSTERBEEK, SEPTEMBER 1997'.

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst op begraafplaats 'Oosterbeek Zuid', gelegen aan de Van Limburg Stirumweg te Oosterbeek (gemeente Renkum).

Bron
Gemeente Renkum.
Menu