Oss, plaquette in het NS-station

Artiest:Ir. H.G.J. Schelling, dhr. Winkelman
Oss, plaquette in het NS-station

Geschiedenis


De plaquette in het NS-station te Oss is aangebracht ter nagedachtenis aan een personeelslid van de Nederlandse Spoorwegen dat tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen is omgekomen.

De naam van het slachtoffer luidt:

Lambertus J. Kleijne.

L.J. Kleijne werd geboren op 5 november 1905 te 's-Hertogenbosch. Hij was vanaf februari 1941 werkzaam als lijnassistent. Kleijne kwam om op 22 april 1944 om het leven door een bombardement.

Oprichting
Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.

Onthulling
De plaquette is onthuld op 7 oktober 1948.

Info


Vorm en materiaal
De plaquette in het NS-station te Oss is uitgevoerd in brons.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'1940 - 1945
TER GEDACHTENIS AAN
DEN GEVALLENE
LAMBERTUS J. KLEIJNE'.

Symboliek
Onder de naam is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De naam van het omgekomen personeelslid staat ook vermeld op het 'Monument voor het Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.

Overige info


Locatie
De gedenkplaat hangt op het eerste perron van het station van de Nederlandse Spoorwegen te Oss.

Bronnen

  • Nederlandse Spoorwegen;
  • Mars et Historia van september/oktober 1981 - nr. 5, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie;
  • Spoor- en Tramwegen, 9 april 1944;
  • Spoor- en Tramwegen 1946, blz. 424;
  • Victor Lansink. Website Aan hen die vielen.
Menu