Menu

Overloon, monument voor 'Peter Zuid'

Artiest: Piet Killaars (17-10-1922)
Overloon, monument voor 'Peter Zuid'

Geschiedenis


Het monument voor 'Peter Zuid' te Overloon (gemeente Boxmeer) is een eerbetoon aan de verzetsman J.J.F. Borghouts.

Borghouts werd geboren op 5 december 1910 in Bergen op Zoom. Na zijn dienstplicht bleef hij aan als reserveofficier. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft Borghouts gevochten bij het Maas-Waalkanaal en is daar gewond geraakt.

Na de Nederlandse capitulatie begon Borghouts met het organiseren van het verzet. Hij leidde een groot aantal sabotageacties en aanslagen. Onder de schuilnaam Peter Zuid had hij de verantwoordelijkheid voor het verzet in zuidelijk Nederland. Als kopstuk in het verzet kwam Borghouts in contact met prins Bernhard (toenmalig bevelhebber van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten).

Na de bevrijding van het zuiden van Nederland formeerde Borghouts in opdracht van prins Bernhard Stoottroepen en voerde korte tijd het commando. Tevens maakte hij deel uit van de staf van prins Bernhard. Vanuit die positie was Borghouts betrokken bij de ondertekening van de overgavebevelen. Meteen na de ondertekening van deze bevelen raakte Borghouts actief betrokken bij de onafhankelijkheidsstrijd in het voormalige Nederlands-Indië. Uiteindelijk is Borghouts staatssecretaris van defensie geworden. In die functie stierf hij op 55-jarige leeftijd op 5 februari 1966.

Onthulling
Het monument is onthuld in Eindhoven op 18 maart 1967. In Overloon onthulde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard het monument officieel op 12 mei 1978.

Het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon draagt zorg voor het onderhoud.

Info


Vorm en materiaal
Het monument voor 'Peter Zuid' te Overloon (gemeente Boxmeer) is een bronzen borstbeeld, geplaatst op een natuurstenen zuil. Het gedenkteken is 3 meter hoog, 80 centimeter breed en 80 centimeter diep.

Teksten
De teksten op de vier zijden van de zuil luiden:

'J.J.F. BORGHOUTS
IN HET VERZET
PETER ZUID
RIDDER MWO'

'5-12-1910 † 5-2-1966
VERZETSSTRIJDER
KOL. KM. LUCHTMACHT
STAATSSECRETARIS'

'WAT ONS BEWOOG
GAF U DE VRIJHEID'

'VERWORVEN VRIJHEID EIST UW
GEESTELIJKE WEERBAARHEID'

Wijziging
In 1978 is het beeld verplaatst van het Peter Zuidkamp in Eindhoven naar het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon.

Overige info


Bron
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon www.oorlogsmuseum-overloon.nl

Voor meer informatie
Museumgids van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief