Rijswijk, 'Monument voor de Gevallenen'

Artiest:Ir. J.A. Lucas (ontwerper), Marian Gobius (uitvoering), B. Hoogstrate
Rijswijk, 'Monument voor de Gevallenen'

Geschiedenis


Het 'Monument voor de Gevallenen' in Rijswijk is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die in de Tweede Wereldoorlog of tijdens de strijd in het voormalig Nederlands-Indië door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Onthulling
Het monument is onthuld in 1949.

Info


Vorm en materiaal
Het 'Monument voor de Gevallenen' in Rijswijk is een gedenkzuil, bekroond met een beeld van een zittende vrouwen- en kinderfiguur. De vrouw heeft in haar linkerhand een brandende fakkel. Voor de zuil is een gedenkmuur geplaatst. Het geheel is vervaardigd uit witte natuursteen.

Teksten
De tekst op de voorzijde van het gedenkteken luidt:

'AAN
HEN
DIE
VIELEN

1940

1945.'

De tekst op de linkerzijde van de muur luidt:

'IN HET VERZET GEVALLEN.'

Hieronder is een lijst met namen van oorlogsslachtoffers aangebracht.

Symboliek
Het beeld is een symbolische voorstelling van de jeugd die de taak van de ouderen overneemt. De brandende fakkel verbeeldt het verzetsvuur. Met haar houding geeft de vrouwenfiguur uitdrukking aan verdriet en eenzaamheid.

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst bij de vijver achter de voormalige buitenplaats 'Hofrust', gelegen aan de Laan Hofrust te Rijswijk.

Bronnen
  • C.M. Goedendorp;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • www.onafhankelijkrijswijk.nl.
Menu