Menu

Roosendaal, 'Monument voor het Korps Commandotroepen'

Artiest: J. Krosch
Roosendaal, 'Monument voor het Korps Commandotroepen'

Geschiedenis


Het 'Monument voor het Korps Commandotroepen' in Roosendaal is een geschenk van de gemeente Roosendaal en Nispen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van deze eenheid in 1967.

Het Korps Commandotroepen (KCT) heeft een groot aandeel gehad in de bevrijding van Nederland. In de Tweede Wereldoorlog ontstond in Engeland de behoefte aan speciaal getrainde eenheden die achter de Duitse linies konden opereren. De naam voor dit soort 'nieuwe' soldaten was 'Commando', genoemd naar de kleine aanvalsgroepen waar het Engelse leger in Afrika mee te maken kreeg tijdens de 'Boerenoorlog' van 1899-1902.

Nadat Lkol. Dudley Clarke zijn concept tot training en vorming van Speciale Eenheden op 4 juni 1940 aan de Britse Generale Staf had voorgelegd, kreeg het plan op 8 juni 1940 het groene licht van de Britse premier Winston Churchill. Degenen die vrijwillig bij deze eenheden werden ingedeeld, moesten alleen of in kleine groepen kunnen vechten, in staat zijn grote ontberingen te verdragen en een sterke korpsgeest bezitten. Bovendien kregen zij nog allerlei specialistische opleidingen.

Aanvankelijk bestonden er tien zogeheten Commando's, waarvan No 1 en No 2 Commando later weer de basis zouden vormen van de Britse Eerste Luchtlandingsdivisie. In totaal hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog twaalf leger- en negen marinierscommando's bestaan, die weer samengevoegd waren in vier commandobrigades. Daarnaast zijn er nog zes zelfstandige Commando's geweest.

Tijdens de verschillende aanvallen op de kusten van Europa bleek het spoedig zeer gewenst dat de Britse Commando's de beschikking kregen over militairen die in de bezette landen bekend waren en de taal spraken. Daarom werd in januari 1942 een geallieerd Commando opgericht, genaamd het No 10 (Inter Allied) Commando. De troepen van dit Commando waren samengesteld op nationaliteit. Troops No 1 en 8 bestonden uit Fransen, No 2 uit Nederlanders, No 3 (aanvankelijk No X) uit Duitsers en Oostenrijkers, No 4 en 7 uit Belgen, No 5 uit Noren, No 6 uit Polen, terwijl eind 1943 nog gedurende korte tijd een Joegoslavische Troop was ingedeeld.

Op 22 maart 1942 vertrokken 48 Nederlanders naar Achnacarry (Schotland) om aan de Commando-opleiding te beginnen. 25 mannen kwamen door de opleiding en zo ontstond de No. 2 (Dutch) Troop. De Nederlandse Commando-eenheid werd ingezet in Arakan (Birma), Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Vlissingen en Westkapelle. In het Verre Oosten was het Korps Insulinde opgericht. Na de capitulatie van Duitsland en Japan werden beide eenheden ontbonden.

Een deel van het personeel kwam terecht bij Stormschool Bloemendaal en een ander deel kwam terecht bij het Depot Speciale Troepen en de School Opleiding Parachutisten in het voormalige Nederlands-Indië. Later werden DST en SOP samengebracht in het Regiment Speciale Troepen. Begin 1950 werd dit regiment, na de overdracht aan Indonesië, ontbonden. De Stormschool Bloemendaal werd in 1949 ontruimd en de eenheid verplaatst naar Roosendaal, waar ze begin 1950 werd omgevormd tot het Korps Commandotroepen.

De afstamming van het Korps Commandotroepen van No 2 Dutch Troop werd in 1955 bij Koninklijk Besluit vastgesteld, toen koningin Juliana het vaandel uitreikte met de opschriften 'ARAKAN-ARNHEM-NIJMEGEN- EINDHOVEN-VLISSINGEN- WESTKAPELLE', allen met het jaartal 1944. Als oprichtingsdatum werd 22 maart 1942 gekozen, de datum van de start van de opleiding van de eerste Nederlandse commando's.

Bij Koninklijk Besluit van 8 november 1980 werd bepaald dat het Korps Commandotroepen tevens de voortzetting is van het Korps Insulinde en het daaruit voortgekomen Regiment Speciale Troepen. Aan het vaandel werd een cravate gehecht met het opschrift 'DJOKJAKARTA 1948' en 'MIDDEN-SUMATRA 1948-1949'. Later, bij vernieuwing van het vaandel, werden deze opschriften vermeld op het vaandel.

Het Korps Commandotroepen vormt binnen de Krijgsmacht een bijzondere eenheid. De taken van het KCT kunnen worden samengevat als: het uitvoeren van speciale operaties en specifieke opleidingen ten behoeve van de Krijgsmacht, in het bijzonder ten behoeve van de Koninklijke Landmacht en het 1 (GE/NL) Corps.

Onthulling
Het monument is onthuld op 22 augustus 1968.

Info


Vorm en materiaal
Het 'Monument voor het Korps Commandotroepen' in Roosendaal is een stenen beeld van een soldaat die zijn geweer strijdvaardig omhoog houdt terwijl hij met opgeheven hoofd een hindernis doorbreekt. Het beeld is geplaatst op een voetstuk van veldkeien.

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst op het terrein van de Engelbrecht van Nassaukazerne, gelegen aan de Parabaan te Roosendaal. Hier is het Korps Commandotroepen gelegerd. Het terrein is niet openbaar toegankelijk.

Bronnen
  • www.korpscommandotroepen.nl
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945, Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.
Voor meer informatie
Het Korps Commandotroepen 1942-1997
, Alex Krijger en Martin Elands. (Den Haag, de Sectie Militaire Geschiedenis KL, 1997).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief